Het percentage ouderen op de werkvloer neemt gestaag toe. Die trend zet de komende jaren verder door, doordat de beroepsbevolking krimpt en ouderen de komende jaren steeds langer blijven doorwerken. Uit onderzoek is gebleken dat maar weinig ondernemers op deze ontwikkelingen zijn voorbereid.

Wanneer u als ondernemer een leeftijdsbewust personeelsbeleid ontwikkelt, kunt u optimaal profiteren van wat uw oudere werknemers te bieden hebben. Leeftijdsbewust houdt in dat er rekening wordt gehouden met de dynamiek van de levensfases, behoeften en mogelijkheden van werknemers. Het is natuurlijk ook van belang dat uw jongere werknemers duurzaam inzetbaar en vitaal blijven. Stel daarom een beleid op dat is gericht op al uw medewerkers.

Wat kunt u doen?

Een leeftijdsbewust personeelsbeleid kan op verschillende manieren worden ingevuld. Wij zetten een aantal mogelijkheden voor u uiteen om de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw personeel te stimuleren.

  • Stimuleer een gezonde levensstijl en maak uw werknemers bewust van hun eigen gezondheid.
  • U kunt een aantal zaken voor uw medewerkers faciliteren. Denk aan sporten, hulp bij het stoppen met roken of fysiotherapie.
  • Geef uw medewerkers verantwoordelijkheden waarin ze zich goed voelen en hun vakmanschap in kunnen uitoefenen.
  • Bied uw werknemers de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen/om te scholen. Zo vergroot u de inzetbaarheid en het vermogen van uw eigen organisatie om in te spelen op veranderingen in de markt.

Naast bovengenoemde mogelijkheden kunt u ook maatregelen treffen om de oudere medewerker langer te kunnen laten doorwerken. Onderstaande punten zijn voorbeelden die hiervoor gebruikt kunnen worden. Natuurlijk is dit afhankelijk van de organisatie waarin de medewerker werkzaam is.

  • Geef uw medewerker een lichtere taak.
  • Geef uw medewerker een andere functie.
  • Zorg ervoor dat uw medewerker van meer vrije tijd geniet.

Om bovenstaande te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat eerst de demografische kenmerken van het personeel in kaart worden gebracht.  Daarnaast is het verstandig om te weten wat de gevolgen en mogelijkheden zijn voor uw organisatie bij een toename van ouderen op de werkvloer.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid vereist maatwerk. Bij iedere organisatie dienen andere maatregelen genomen te worden om tot een goed leeftijdsbewust personeelsbeleid te komen.

Wilt u hulp bij het ontwikkelen van een leeftijdsbewust personeelsbeleid? Onze adviseurs staan voor u klaar.