De regering heeft vergaande maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus min of meer gecontroleerd door Nederland te laten gaan. Deze maatregelen kunnen echter uw bedrijfsvoering zwaar treffen, wat ook consequenties heeft voor uw liquiditeitsplanning. Dit vergt een aanpassing op de korte termijn. Maar denkt u ook na over uw liquiditeitsstrategie voor de lange termijn? In dit artikel geven wij kort weer aan welke opties u kunt denken om uw liquiditeit te plannen en ervoor te zorgen dat u, als deze crisis voorbij is, kunt blijven ondernemen zoals u dat graag zou willen.

English version

Stap 1: maak gebruik van de regelingen voor ondernemers

Door de overheid zijn een aantal regelingen versoepeld. U kunt hiervan gebruikmaken om uw financiële kosten te beperken of uw financiële ruimte tijdelijk te verruimen:

Stap 2: bespaar op de (vaste) kosten

Het kan zijn dat de voor u van toepassing zijnde regelingen en mogelijkheden niet genoeg zijn om het verlies aan inkomsten te overbruggen. Als dit inderdaad het geval is, kunt u naar de bank gaan om een financiering aan te vragen voor een (dreigend) tekort aan liquiditeiten.

Wij willen graag met u kijken of u ook nog op andere manieren voor uitstel van betaling van kosten en dus financiering kunt zorgen. Binnen de (vaste) kosten heeft u ongetwijfeld mogelijkheden. Ga kritisch door uw kosten heen en neem initiatief. Enerzijds door tijdelijke besparing op uw kosten en anderzijds door te kijken of u met leveranciers afspraken kunt maken omtrent de betaling. Ga bijvoorbeeld bij uw verhuurder na of een huurverlaging of uitgestelde betaling van de huur mogelijk is. Onderzoek of het nodig is om alle auto’s verzekerd te houden, welke (onderhouds)abonnementen u kunt opschorten of welke investeringen u kunt uitstellen. Daarnaast kunt u met uw leveranciers overleggen of u uw openstaande facturen via een betalingsregeling kunt betalen.

Stap 3: regel aanvullende financiering

De regering heeft de faciliteiten zoals de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)- regeling, de garantie ondernemersfinancieringregeling en de borgstelling MKB-Landbouwkredieten versoepeld en verruimd. Daarnaast wordt meer geld ter beschikking gesteld aan microkredietenverstrekker Qredits, dat van de overheid is. Hierdoor kunnen financiers sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer liquiditeiten lenen. Trekt u, nadat u de voorgaande stappen hebt genomen, de conclusie dat u behoefte heeft aan een aanvullende (overbruggings)financiering? Dan kunt u uiteraard direct een verzoek doen bij uw huisbankier.

Wij bieden u echter ook nog een andere mogelijkheid aan. Uw financieringsverzoek kunnen wij voor u voorleggen aan het financieringsplatform Loanstreet. Wanneer zij een financieringsaanvraag ontvangen, wordt deze bij meerdere financiers (waaronder grootbanken) uitgezet. Het voordeel van dit platform is dat zij uw boekhouding direct kunnen koppelen aan uw financieringsverzoek. Binnen enkele dagen kunnen zij daardoor uitsluitsel geven over de financierbaarheid.

Wilt u gebruik maken van dit financieringsplatform? Dan helpen wij u graag en ondersteunen u bij het verzamelen van alle gegevens voor het indienen van de financieringsaanvraag. Vul nu de scan in en ga vrijblijvend na of u in aanmerking komt voor financiering.

VUL HIER DIRECT DE FINANCIERINGSSCAN IN

Stap 4: reorganisatie – strategische heroriëntatie

Soms is een financiering niet voldoende en is een heroriëntatie van het bedrijfsmodel noodzakelijk om ook in de toekomst te kunnen blijven ondernemen. Hiervoor werken we nauw samen met de adviseurs van Crossminds. Zij geven richting en helpen bij het maken van strategische keuzes, ook wanneer uw onderneming er even niet zo goed voor staat. Niet alleen kunnen zij u helpen bij het maken van strategische keuzes, ook ondersteunen zij u bij de implementatie.

We adviseren u om de komende dagen en weken nauwlettend de actualiteit in de gaten te houden. Iedere dag moet u keuzes maken om ervoor te zorgen dat u uw onderneming door deze crisis heen leidt. Onze specialisten staan voor u klaar en delen graag hun kennis met u om tot de juiste beslissingen te komen.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus ? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of vul onderstaand contactformulier in.

Geschreven door:

Adviseur corporate finance Pieter Poortvliet

Pieter Poortvliet

Directeur en adviseur Crossminds