Er is al veel over gesproken door geleerden en politici: de vermogensrendementsheffing in box 3 is vaak niet in verhouding met het daadwerkelijke resultaat. Bij de Hoge Raad is momenteel een procedure aanhangig of de heffing van box 3 overeenkomstig is met de Europese wet- en regelgeving.

De advocaat-generaal (AG) van de Hoge Raad heeft inmiddels een conclusie geschreven en stelt dat de heffing disproportioneel is en in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Hij pleit voor een vorm van compensatie als belastingplichtigen door de box 3-heffing hebben ingeteerd op hun vermogen.

De AG is van mening dat het recht op eigendom wordt geschonden als de af te dragen belasting in box 3 hoger is dan het rendement dat is behaald. Er wordt voor de heffing van box 3 verondersteld dat er een rendement is van 4%, terwijl het daadwerkelijke rendement op bijvoorbeeld spaarrekeningen lager is dan 4%. Dit fictieve rendement wordt vervolgens belast tegen 30%. Doordat het rendement op uw vermogen lager kan zijn dan de belastingheffing, kan het zomaar zijn dat u inteert op uw vermogen.

Advies aan Hoge Raad

De AG stelt dat de wetgever de box 3-heffing zodanig aan moet passen dat deze nooit hoger is dan het daadwerkelijk behaalde rendement. Hij adviseert de Hoge Raad zelfs om in te grijpen als de gewenste wetgeving uitblijft. Daarnaast is hij van mening dat in individuele gevallen sprake moeten zijn van rechtsherstel als de heffing in box 3 heeft geleid tot een buitensporige last. Op welke wijze, wanneer en voor wie, daar geeft de AG geen mening over.

Zijn de voorgestelde aanpassingen voor box 3 voldoende?

Aangezien het kabinet ook heeft ingezien dat de heffingsgrondslag van box 3 niet in lijn ligt met het daadwerkelijk rendement, heeft het kabinet aangekondigd met ingang van 1 januari 2017 box 3 aan te passen. De belastingheffing wordt in die plannen echter niet gebaseerd op het door u daadwerkelijk behaalde rendement, maar op basis van het gemiddelde van rentestanden en het behaalde rendement op aandelen. Hieruit volgt een fictief rendement waarover u 30% belasting betaalt.

Of deze voorstellen voldoende zijn, is afhankelijk van de uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad gaat zich nu beraden over de uitspraak die zij zal gaan doen over de vraag of de heffing van box 3 voldoet aan Europese Rechten van de mens.