Het is een bekend gegeven dat er sprake is van vergrijzing binnen het primair onderwijs. De Jong en Oud subsidieregeling wordt gestimuleerd om jonge leerkrachten in dienst te nemen.

Twee opties

Er zijn twee manieren om in aanmerking te komen voor de Jong en Oud subsidie. 

Optie 1:

U neemt een jonge werkloze leerkracht in dienst en ontvangt 20% van de loonkosten. Er zijn hierbij twee mogelijkheden: 

  1. Taakverandering: U kunt de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers stimuleren door hun takenpakket te wijzigen. De oudere leerkracht kan bijvoorbeeld worden ingezet als coach of begeleider van jongere leerkrachten en/of voor projecten. De oudere leerkracht gaat dan minder lesgeven en de vrijgekomen lesuren worden ingevuld door een jonge leerkracht.  
  2. Taakverlichting: Taakverlichting behoort ook tot de mogelijkheid. Zo kan een oudere leerkracht samen met een jonge leerkracht de verantwoording krijgen voor één klas. Ook hier gaat de oudere leerkracht dan minder lessen verzorgen en de vrijgekomen lesuren worden ingevuld door een jonge leerkracht. 

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 januari 2016. 

Optie 2:

U vervangt leerkrachten die met vervroegd met (deel)pensioen gaan door een werkloze, jonge leraar. Indien u met een oudere werknemer een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) overeenkomt, wordt door de Belastingdienst een heffing van 52% opgelegd (RVU-heffing ). De subsidie bedraagt (maximaal) 50% van deze RVU-heffing. Ook hierbij zijn weer twee mogelijkheden: 

  1. Voltijdskeuzepensioen: U stimuleert een oudere leerkracht gebruik te maken van de mogelijkheid om eerder dan op spilleeftijd met ABP keuzepensioen te gaan. Aan de werknemer kan dan een premie worden verstrekt. Het over dit bedrag verschuldigde RVU-heffing komt ook voor subsidie in aanmerking. Let op! Voorwaarde is wel dat er een werkloze jongere aangenomen wordt en de oudere werknemer geen WW-uitkering aanvraagt. U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van de subsidie voor de loonkosten van de werkloze jongere (zie optie 1). Het hangt af van de hoogte van de RVU-heffing wat het meest voordelig is.  
  2. Deeltijd keuzepensioen: U stimuleert  meerdere oudere leerkrachten om gebruik te maken van de mogelijkheid om met deeltijdpensioen te gaan. Aan een werknemer die voor 50% met deeltijdpensioen gaat kan een premie worden verstrekt. Het over dit bedrag verschuldigde RVU-heffing komt ook voor subsidie in aanmerking. Let op! Voorwaarde is wel dat er een werkloze jongere aangenomen wordt en de oudere werknemer geen WW-uitkering aanvraagt.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 april 2015.

Voorwaarden

  • Op het aangeboden arbeidscontract is de CAO PO van toepassing;
  • de werkloze wordt aangesteld in de functie van leerkracht;
  • er wordt geen gebruik gemaakt van andere subsidies uit het sectorplan;
  • de ingevulde vacature moet het personeelbestand doen toenemen of ontstaan door natuurlijk verloop;
  • de (langdurig) werkloze leerkracht is jonger dan 27 jaar en had voorafgaand gedurende 6 maanden geen regulier betaalde betrekking.

Meer informatie en ondersteuning

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Jong en Oud Subsidieregeling? Voor meer informatie en/of ondersteuning kunt u contact opnemen met Twan de Laat, subsidieadviseur bij Moore DRV Subsidie Advies, via e-mail t.de.laat@drvsa.nl en telefoon 076-5233033.