Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Het is nog steeds onduidelijk wat de exacte gevolgen zijn. Het is verstandig om nu al na te denken over wat de brexit bij beide scenario’s betekent voor uw bedrijf.

Eén ding is zeker: als u zaken doet met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, expats uitzendt of in dienst hebt, of bezig bent met andere cross-border activiteiten, is het verstandig om nu al na te denken over wat de brexit bij beide scenario’s betekent voor uw bedrijf. Wij helpen u hier graag bij.

Invoer en uitvoer

Binnen de EU bestaat een interne markt zonder binnengrenzen. Goederen worden verstuurd tussen lidstaten zonder tussenkomst van de douane. Na de brexit komt hier, bij het no deal-scenario, verandering in met verregaande gevolgen voor de handel met het Verenigd Koninkrijk. Bij goederen die naar het Verenigd Koninkrijk worden verplaatst is er dan sprake van uitvoer. Bij goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk Nederland binnenkomen is sprake van invoer. Dit zal vooral nadelige gevolgen hebben op het gebied van import- en exportkosten én levertijd.

Bij in- en uitvoer moet er steeds aangifte worden gedaan en moeten de goederen bij de douane worden aangemeld, geregistreerd en gecontroleerd. De Nederlandse douane is al flink aan het uitbreiden in personeel om alle toekomstige transacties met het Verenigd Koninkrijk te kunnen verwerken. Tot op heden zijn er dit jaar 928 nieuwe medewerkers aangenomen. Toch is de verwachting dat de douane wordt overspoeld, met grote wachtrijen tot gevolg. Deze wachttijd is kostbaar voor uw bedrijf.

Bovendien brengt het proces van in- en uitvoer extra kosten met zich mee. Deze kosten kunnen oplopen tot ongeveer € 125 per zending. Ook wordt het voor Britse ondernemers door schommelingen in de wisselkoers mogelijk minder aantrekkelijk om goederen vanuit de Europese Unie te importeren.

Directe kosten

Op veel goederen moeten ook invoerrechten worden betaald. Hierdoor heeft u bij invoer direct te maken met hogere kosten. Het risico bestaat dat het Verenigd Koninkrijk voor uitvoer vanuit de Europese Unie op bepaalde goederen hoge invoerrechten gaat heffen om de concurrentiepositie van de nationale ondernemers te versterken.

Daarnaast gelden er voor bepaalde goederen hogere kwaliteitseisen als deze niet uit de Europese Unie komen. Te denken valt aan certificaten die nodig zijn om een product te mogen importeren. Ook deze certificaten leveren directe kosten op voor afnemers in de Europese Unie.

Btw

De btw-richtlijn zal na de brexit in beginsel niet meer op het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijn. De mogelijkheid om de btw te verleggen naar de afnemende ondernemer in het Verenigd Koninkrijk verdwijnt mogelijk. Dit houdt in dat u zich als ondernemer moet registreren in het Verenigd Koninkrijk voor de btw én hiervoor aangifte moet doen.

Expats en brexit

Ook op het gebied van Global Mobility veranderen er diverse zaken als u expats detacheert naar het Verenigd Koninkrijk, u werknemers in dienst heeft die daar werkzaamheden verrichten of als u expats uit het Verenigd Koninkrijk in dienst heeft. Zo is de Europese Verordening over het sociale zekerheidsstelsel bij het no deal-scenario niet meer van toepassing. Deze verordening zorgt ervoor dat werknemers binnen Europa uitsluitend in één land sociaal verzekerd zijn.

Ook moet u mogelijk na de brexit een visum of werkvergunning aanvragen voor personeel dat in het Verenigd Koninkrijk gaat werken. Dit is ook van toepassing op inwoners van het Verenigd Koninkrijk die in een EU-land werken of daar gaan werken. De intentie van de Britse overheid is dat alle EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en alle Britten in de EU ook na de Brexit alle huidige rechten behouden. Zonder nadere afspraken wordt deze intentie echter niet vertaald naar wetgeving die burgers houvast biedt.

Hoe verder na de brexit?

Het is aan de overheden om afspraken te maken en het deal-scenario werkelijkheid te laten worden, zodat er zoveel mogelijk belemmeringen zijn weggenomen als de brexit eenmaal in werking treedt. Toch is de onzekerheid groot en doet u er als ondernemer verstandig aan om de mogelijke gevolgen voor uw bedrijf al in kaart te brengen om voorbereid te zijn op verschillende scenario’s. Een hulpmiddel hierbij is de ‘Brexit Impact Scan’ op de website van de Rijksoverheid.

Als onafhankelijk lid van het Moore Stephens netwerk houdt Moore DRV de ontwikkelingen op het gebied van de brexit nauwlettend in de gaten samen met het brexit-team van Moore Stephens Londen. Wilt u meer informatie over de brexit of bent u benieuwd naar de gevolgen voor u als ondernemer? Neem contact op met de adviseurs van Moore DRV. Wij helpen u graag bij al uw vragen.

Geschreven door:

Belastingadviseur Dirk van Oosterbosch

Dirk van Oosterbosch MSc

Belastingadviseur