Wilt u uw onderneming inbrengen in de bv of twijfelt u daar nog over? Wacht dan niet te lang met het vastleggen van uw voorlopige keuze.

Omwille van de aansprakelijkheidsrisico’s kunt u nadenken over het inbrengen van uw onderneming in een bv. Hierbij heeft u de keuze om uw onderneming ruisend of geruisloos in te brengen in een bv. Bij een ruisende inbreng rekent u, in de inkomstenbelasting, af over de aanwezige stille reserves en goodwill. Wanneer u kiest voor een geruisloze inbreng, maakt u gebruik van fiscale faciliteiten en schuift u de belastingclaim over de stille reserves en goodwill door naar de bv. Wij adviseren en begeleiden u graag bij het maken van deze keuze.

Geruisloze inbreng onderneming met terugwerkende kracht

Voor een geruisloze inbreng geldt dat het overgangstijdstip tot uiterlijk 9 maanden terug mag worden vastgesteld. Als voorwaarde geldt wel dat het overgangstijdstip het begin van het boekjaar van de onderneming is. Bijvoorbeeld 1 januari als sprake is van een boekjaar dat gelijk is aan een kalenderjaar. Wilt u uw onderneming nog inbrengen in een bv met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020, dan heeft u tot uiterlijk 30 september 2020 de tijd om een getekende intentieverklaring aan te melden bij de Belastingdienst. De bv moet vervolgens uiterlijk vóór 1 april 2021 zijn opgericht, waardoor de maximale terugwerkende kracht uitkomt op vijftien maanden.

Bij een ruisende overdracht is de mogelijkheid van terugwerkende kracht veel beperkter aangezien daarbij een maximale terugwerkende kracht van slechts drie maanden geldt.

Leg tijdig uw voorlopige keuze vast!

Het aanmelden van de getekende intentieverklaring is bij de geruisloze inbreng van belang om discussie met de Belastingdienst te voorkomen over het overgangstijdstip van uw onderneming in de bv. De intentieverklaring is nog geen definitieve keuze om uw onderneming daadwerkelijk in te brengen in de bv. Mocht u toch besluiten uw onderneming niet te willen inbrengen in een bv, maar heeft u wel al een intentieverklaring bij de Belastingdienst aangemeld? Dan is dit geen enkel probleem. Als u dus twijfelt of u uw onderneming met terugwerkende kracht wilt inbrengen in de bv, dan is het verstandig om toch een intentieverklaring op te laten stellen en deze verklaring tijdig bij de Belastingdienst aan te melden. Op deze manier heeft u in ieder geval de mogelijkheid om later een definitieve keuze te maken.