Wilt u uw onderneming inbrengen in de bv of twijfelt u daar nog over? Wacht dan niet te lang met het vastleggen van uw voorlopige keuze. Bij een ruisende inbreng in de bv moet u voor 1 april een intentieverklaring sturen aan de Belastingdienst. In dit artikel leggen wij het verschil uit tussen een ruisende en geruisloze inbreng, en geven we aan waar u goed op moet letten.

Ruisende of geruisloze inbreng in de bv

Bij een ruisende inbreng in een bv betaalt u belasting over stille en fiscale reserves en goodwill in de onderneming. Het is ook mogelijk om geruisloos de bv in te gaan dus zonder de fiscale afrekening. In sommige gevallen kan een ruisende inbreng echter voordeliger of gewenster zijn. Met name als er nauwelijks stille en fiscale reserves en goodwill aanwezig zijn, of als er voldoende geld aanwezig is om aan de belasting te voldoen.

Bij een geruisloze inbreng maakt u gebruik van een fiscale faciliteit. Daardoor schuift deze fiscale claim door naar de bv. Deze moet in de toekomst nog wel afgerekend worden met de Belastingdienst. Aan een geruisloze inbreng zijn natuurlijk wel voorwaarden verbonden.

Voorovereenkomst voor onderneming inbrengen in bv

Heeft u plannen om uw IB-onderneming met fiscale afrekening in te brengen in een bv? Leg dan in ieder geval de intentie vast in een voorovereenkomst. Bij een ruisende overdracht is de mogelijkheid van terugwerkende kracht veel beperkter dan bij een geruisloze inbreng: de voorovereenkomst moet voor vóór 1 april 2022 naar de Belastingdienst zijn gezonden om de inbreng in de bv met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 plaats te laten vinden.

Voor een geruisloze inbreng geldt een langere termijn. Wilt u uw onderneming nog inbrengen in een bv met terugwerkende kracht naar 1 januari 2022? Dan heeft u tot uiterlijk 30 september 2022 de tijd om een getekende intentieverklaring aan te melden bij de Belastingdienst. U heeft vervolgens tot en met 31 maart 2023 de tijd om de bv op te richten en uw onderneming in te brengen.

Tip! Wilt u hulp bij het opstellen van de voorovereenkomst, neem dan contact met ons op.

Oprichting van en inbreng in bv

Voorwaarden voor de terugwerkende kracht bij een ruisende inbreng zijn dat de oprichting van de bv én de inbreng van de onderneming in de bv plaatsvinden binnen negen maanden ná 1 januari 2022. Dit betekent dat u nog tot en met 30 september 2022 de tijd heeft om een bv op te richten en uw onderneming in te brengen.

Leg tijdig uw voorlopige keuze vast!

Het aanmelden van de getekende intentieverklaring is van belang om discussie met de Belastingdienst te voorkomen over het overgangstijdstip van uw onderneming in de bv. De intentieverklaring is nog geen definitieve keuze om uw onderneming daadwerkelijk in te brengen in de bv. Mocht u toch besluiten uw onderneming niet te willen inbrengen in een bv, maar heeft u wel al een intentieverklaring bij de Belastingdienst aangemeld? Dan is dit geen enkel probleem. Als u dus twijfelt of u uw onderneming met terugwerkende kracht wilt inbrengen in de bv, dan is het verstandig om toch een intentieverklaring op te laten stellen en deze verklaring tijdig bij de Belastingdienst aan te melden. Op deze manier heeft u in ieder geval de mogelijkheid om later een definitieve keuze te maken.

Tip! De stap van een IB-onderneming naar een bv is een complexe beslissing. Laat u daarom goed voorlichten. Laat u daarbij ook adviseren wat voor u en uw onderneming het meest geschikt is: een ruisende of geruisloze inbreng. Wij adviseren en begeleiden u graag bij het maken van deze keuze.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur