Als u overstapt van een eenmanszaak of vof naar een bv, moet u met de fiscus afrekenen over reserves en boekwinsten. De fiscus gaat er namelijk van uit dat u de eenmanszaak of vof staakt en een nieuwe onderneming in bv-vorm start. Als u geruisloos de bv in te gaat, kunt u afrekenen echter voorkomen. Hiervoor moet wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden.

Let op! Het is niet altijd voordelig om geruisloos de bv in te gaan. U voorkomt weliswaar dat u moet afrekenen, maar de bv moet met de oude boekwaardes verder en kan geen investeringsaftrek krijgen. Geruisloos doorschuiven wordt daarom vooral toegepast als het moeilijk is om financiële middelen aan het bedrijf te onttrekken.

Wat te doen met de oudedagsreserve?

Als u geruisloos de bv ingaat, valt ook een opgebouwde oudedagsreserve vrij en moet u met de fiscus afrekenen over de oudedagsreserve. Hierdoor kan de opgebouwde oudedagsreserve belemmerend werken. Het is dus zaak te voorkomen dat u belasting betaalt over de vrijval van de oudedagsreserve. Dit kunt u doen door een lijfrente te kopen. Het aankopen van een lijfrente mag bij de bv die u gaat oprichten of bij een bank-verzekeraar.

Tip! Wilt u geen lijfrente kopen? Dan hoeft u niet over de hele oudedagsreserve af te rekenen. U heeft recht op de stakingsaftrek van € 3.630 en 14% mkb-winstvrijstelling.

Aankoop lijfrente

Over het bedrag waarvoor u een lijfrente koopt, hoeft u eveneens niet direct af te rekenen met de fiscus. Dit is pas later het geval als de lijfrentetermijnen uitgekeerd worden. Tot die tijd heeft u renteloos uitstel van betaling. Bovendien kunnen deze uitkeringen ingaan op een tijdstip waarop het tarief voor AOW-gerechtigden geldt. Dat tarief kan lager zijn dan wanneer direct moet worden afgerekend.

Let op! Besluit u om toch gewoon met de fiscus af te rekenen over de opgebouwde oudedagsreserve, dan kan middeling in sommige gevallen de ergste pijn wegnemen. Bij middeling mag u uw inkomen gelijkmatig verdelen over een aaneengesloten periode van drie jaar. Dit levert een lagere belastingdruk op.

Geschreven door:

Belastingadviseur Ramon de Jong

mr. Ramon de Jong

Belastingadviseur