Recente onderzoeken op het gebied van leren en ontwikkeling tonen aan dat steeds meer organisaties voorstander zijn van leren volgens de principes van ‘Het Nieuwe Leren’. Maar wat is dat  ‘Het Nieuwe Leren’ dan en wat houdt het in de praktijk nu precies in? 

Eigen initiatief

‘Het Nieuwe Leren’ houdt in dat niet de werkgever, maar medewerkers zelf het initiatief nemen over hun eigen leerpad en leerwensen. Organisaties hebben belang bij werknemers die beschikken over de juiste kennis, niet bij werknemers die een cursus hebben gevolgd omdat dat verplicht gesteld is.

Leren gaat verder dan alleen een diploma

Slimme organisaties zorgen ervoor dat medewerkers doen waar ze goed in zijn. Ze zorgen er dus voor dat de werknemers hun talenten ontwikkelen en optimaal inzetten. Dat gaat veel verder dan alleen het behalen van een diploma of certificaat.

Regie over eigen leerproces

Een online leeromgeving die overal toegankelijk is en 24/7 beschikbaar is, past helemaal binnen deze filosofie. Op elk moment en vanaf elke locatie kunnen medewerkers kennis en vaardigheden opdoen, en krijgen daarbij zelf de regie over hun leerproces.

Model van Charles Jennings

De leermethode van GoodHabitz (het trainingsinstituut waar wij als Moore DRV nauw mee samenwerken) is gestoeld op de principes van het 70-20-10 leermodel, dat werd ontwikkeld door Charles Jennings. Dit model gaat ervan uit dat formele training van ondergeschikt belang is voor de ontwikkeling van medewerkers: slechts 10% van de bagage van een werknemer is opgedaan met cursussen of opleiding. Praktijkcoaching en –begeleiding is dubbel zo belangrijk: 20% van de bagage van werknemers is daarop gebaseerd. Maar het allermeeste leren medewerkers tijdens de uitoefening van hun functie: 70% van hun kennis en vaardigheden wordt opgedaan op de werkvloer.

Een leervorm die past bij persoonlijke leerstijl

Het volgen van online trainingen past prima binnen het ‘Het Nieuwe Leren’ oftewel ‘Learning on Demand’, omdat de medewerker de training volgt waar op dat moment behoefte aan is. Op het moment dat een medewerker behoefte heeft aan nieuwe kennis of vaardigheden, moet de leeromgeving daarop onmiddellijk inspelen. Wanneer een medewerker in Excel bijvoorbeeld een draaitabel moet maken, kan hij of zij binnen de online leeromgeving meteen opzoeken hoe dit werkt. Er verschijnt een filmpje waarin stap voor stap wordt getoond hoe je die taak uitvoert. De medewerker kan vervolgens die kennis onmiddellijk toepassen. Dat is de beste garantie dat de kennis ook blijft hangen.

Leidt de vrijheid die organisaties aan medewerkers bieden door hen zelf te laten bepalen welke trainingen ze volgen er niet toe dat medewerkers zichzelf helemaal niet meer ontwikkelen? Dit heeft alles te maken met de leerstijl van de medewerker. Een deel van de werknemers leert nu eenmaal gretig, een ander deel niet.

Organisatiedoelen bereiken met training

Als werkgever heeft u natuurlijk een doel voor ogen met de trainingen die u aan uw personeel aanbiedt. Als je als werkgever wilt dat alle medewerkers op een afdeling beschikken over bepaalde kennis, dan is via het dashboard in GoodHabitz mogelijk om het leergedrag en de voortgang per werknemer of per team te monitoren. GoodHabitz maakt het mogelijk om teams samen te laten leren, waardoor medewerkers gestimuleerd worden trainingen binnen een bepaalde periode af te ronden.

Het beoordelingsgesprek geeft een mooie aanleiding om bespreekbaar te maken welke trainingen voor een medewerker interessant kunnen zijn om bepaalde vaardigheden verder te ontwikkelen.