Steeds meer ondernemers vragen zich af of de jaarlijkse functioneringsgesprekken nog wel zin hebben. Moore DRV zet de voordelen en nadelen voor uw onderneming op een rij. Waar komt deze behoefte vandaan om het systeem van functioneringsgesprekken te veranderen? Het ritueel zou veel geld kosten en bovendien willekeur en geregeld frustratie opleveren. Het blijft tenslotte mensenwerk.

360 graden feedback

Achmea vervangt het systeem door verschillende tools, waaronder 360 graden feedback. Hiermee ontvangt de werknemer vanuit verschillende invalshoeken feedback op het functioneren. Een goede methode, die echter wel een goed uitgewerkt en doordacht (digitaal) systeem vergt. Ook in deze methode is uiteindelijk nog steeds een gesprek met de leidinggevende nodig om de input verder te bespreken.

Kwaliteit leidinggevende leidend

Een functioneringsgesprek is een formeel moment in het jaar om de diverse beoordelings- en feedbackmomenten gedurende het jaar samen te bundelen. Voor de werknemer hét moment om zijn inspanningen tot verbetering onder de aandacht te brengen.
Los van het gekozen systeem, formulier en proces, wordt de kracht en het resultaat van het gesprek met name bepaald door de kwaliteit en consequentheid van de leidinggevende. Is deze persoon in staat om tijdens dit gesprek, maar ook in de dagelijkse setting, in staat om de werknemer positief te corrigeren en te begeleiden in de functionele en persoonlijke ontwikkeling? Ook dit is mensenwerk en dit blijft zo in elke vorm van beoordeling.

Functioneringsgesprekken: een onderdeel van het arbeidsrecht

Een ander belangrijk element van de jaarlijkse beoordelingscyclus is de beruchte dossiervorming, die noodzakelijk aanwezig moet zijn vanuit een arbeidsrechtelijk kader. De kantonrechter zal meer waarde hechten aan een gefundeerde uitspraak van de leidinggevende, dan aan een terloopse opmerking van bijvoorbeeld leveranciers of collega’s in de 360 graden feedback. Ook het tijdstip van informeren en het verbeteringstraject daarna, met verantwoordelijkheden bij zowel de werknemer als bij werkgever, moeten duidelijk zijn.

Maar ook bij werknemers die voldoende, goed of zelfs uitmuntend functioneren is het belangrijk om onderlinge afspraken correct vast te leggen en op te volgen, aan weerszijden van de tafel. Zeker als er bevordering- of promotievoorstellen op de achtergrond meespelen en die uiteindelijk arbeidsvoorwaardelijke consequenties hebben.
Mocht het dan toch mis gaan en gaan beide partijen uit elkaar, dan staat alles netjes genoteerd voor de rechter, mocht deze nodig zijn als onderling geen nadere afspraken kunnen worden gemaakt.

Functioneringsgesprekken zo zinvol als u ze zelf maakt

Kortom, alleen functioneringsgesprekken houden voor de vorm heeft geen zin en is nutteloos. Het gesprek moet een resultaat zijn van het dagelijks coachen en passen in de onderlinge werkrelatie tussen de werknemer en de leidinggevende, op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Geschreven door:

HRM adviseur Kim van Kasteele

mr. Kim van de Kasteele

Arbeidsjuridisch Adviseur