Flexwerkers die door de coronacrisis geen of nauwelijks inkomsten hebben en geen recht hebben op een uitkering, kunnen vanaf nu de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) aanvragen. Dit is een vast bedrag van € 1.650 bruto voor de periode maart tot en met mei, dus voor drie maanden. De aanvraag kan t/m uiterlijk 12 juli bij het UWV worden ingediend. De regels en manier van aanvragen zetten we hier voor u op een rijtje.

Geen uitkering? Vraag dan de TOFA aan

De TOFA is alleen bedoeld voor flexwerkers die geen recht hebben op een uitkering, zoals bijvoorbeeld bijstand, Tozo, WW, WAO of Anw. De TOFA geldt ook voor studenten. Het recht op studiefinanciering heeft echter geen invloed op de TOFA-uitkering.

Verlies aan inkomen: wat zijn de voorwaarden voor de TOFA?

Er gelden specifieke voorwaarden voor wat betreft het verlies aan inkomen. Zo moet het loon in 2020:

  • in februari minstens € 400 hebben bedragen.
  • in maart minstens € 1 zijn geweest.
  • in april minstens 50% minder zijn geweest dan het loon in februari én niet meer dan € 550.

Overige voorwaarden TOFA

Er geldt nog een aantal andere voorwaarden. U mag over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in uw inkomsten hebben gehad. U heeft de TOFA nodig voor de kosten van uw levensonderhoud, u bent tenminste 18 jaar en had op 1 april nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (66 jaar en 4 maanden).

Tip! Om teleurstellingen te voorkomen heeft het UWV op de site een tool gezet waarmee u eenvoudig kunt nagegaan of u aan de voorwaarden voldoet. Op deze manier weet u al vooraf of het indienen van een aanvraag nut heeft.

TOFA Aanvragen via UWV

Wie recht heeft op de TOFA, kan deze aanvragen via het UWV. Dit kan digitaal met behulp van DigiD. Wie geen DigiD heeft, kan de tegemoetkoming op papier aanvragen.

Let op! U heeft tot en met 12 juli 2020 de tijd om de TOFA aan te vragen.

TOFA aangevraagd, en dan?

Nadat u de TOFA heeft aangevraagd, neemt het UWV binnen vier weken een beslissing. Is deze positief, dan heeft u het geld in principe binnen twee weken op uw rekening. Bij een afwijzing kunt u in bezwaar en beroep.

Let op! De TOFA heeft invloed op het recht op toeslagen, zoals de zorgtoeslag, en de hoogte ervan.

Al 16.000 aanvragen. Groot deel toegewezen

Het UWV heeft inmiddels al meer dan 16.000 aanvragen binnen gekregen, zo blijkt uit recente cijfers. Ongeveer driekwart van de aanvragers heeft een beslissing ontvangen. Het merendeel van de goedgekeurde aanvragen is uitgekeerd.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus ? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of vul onderstaand contactformulier in.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur