Bij duurzaamheid denkt u waarschijnlijk niet in de eerste plaats aan uw personeel. Toch bent u er als werkgever behoorlijk bij gebaat dat uw personeel goed in z’n vel zit. Daarom zijn er diverse fiscale faciliteiten om dit te ondersteunen. Wij zetten de belangrijkste voor u op een rij.

Arbowet

De Arbowet schrijft voor welke verplichtingen u als werkgever heeft, zoals een veilige werkplek. Voorzieningen op grond van deze verplichtingen zijn vrijgesteld van belasting. Het maakt niet uit of u de voorziening vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt.

Let op! Als voorwaarde is gesteld dat u de werknemer geen bijdrage mag vragen, anders vervalt de vrijstelling.

Vrijgestelde zaken zijn onder andere een aanstellingskeuring, beschermende kleding of een EHBO-cursus die in redelijkheid deel uitmaakt van uw arboplan. Maar bijvoorbeeld ook een griepprik is vrijgesteld. We zetten er een aantal voor u op rij:

Massage op de werkplek

Een stoel- of reflexzonemassage is onder voorwaarden ook vrijgesteld. Deze moet ook in redelijkheid deel uitmaken van uw arboplan, onder werktijd plaatsvinden en niet deels door de werknemer betaald worden.

Stoppen met roken

Het nieuwe jaar is voor veel mensen weer aanleiding om te proberen te stoppen met roken. Een cursus hiervoor mag u ook belastingvrij vergoeden of verstrekken, wanneer deze onderdeel uitmaakt van uw arboplan.

Fitness op de werkplek

Fitness op de werkplek is ook belastingvrij. Onder het begrip werkplek verstaat de fiscus iedere plek waar u volgens de Arbowet verantwoordelijk voor bent.

Belast of via de werkkostenregeling

Andere voorzieningen in het kader van de gezondheid zijn wél belast voor de werknemer, zoals een abonnement voor de sportschool of toegangskaarten tot een wellnesscentrum. Deze voorzieningen kunt u wel onderbrengen in de werkkostenregeling.

Let op! Volgens de werkkostenregeling mag u in 2019 1,2% van de loonsom besteden aan vergoedingen en verstrekkingen voor uw personeel. Ze blijven voor hen onbelast. Boven deze grens ook, maar dan betaalt u als werkgever wel 80% eindheffing.