Vanwege de huidige lockdown in verband met het coronavirus heeft het kabinet opnieuw financieel ondersteunende maatregelen aangekondigd. Zo kunnen ondernemers onder meer NOW en TVL aanvragen in het eerste kwartaal van 2022. In dit artikel zetten wij de nieuwe steunmaatregelen voor u als ondernemer uiteen. 

NOW 5.0: verhoging maximaal omzetverlies

Voor de maanden november en december is er loonsteun voor bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% ten opzichte van 2019 via de NOW-regeling (NOW 5). De grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies is verhoogd naar 90% (dit was 80%). De tegemoetkoming bedraagt 85% met een opslag van 40% voor bijkomende loonkosten. De tegemoetkoming is gebaseerd op de loonsom in september 2021.

Wijzigingen NOW 5.0

Ten opzichte van de eerdere NOW-regelingen zijn er enkele wijzigingen. We noemen hieronder een aantal:

 • De loonsom mag met maximaal 15% dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie. Dit was eerder 10%.
 • Het voorschot na de aanvraag wordt in één keer uitbetaald.
 • De ondernemer kan daarnaast niet kiezen over welke maanden hij het omzetverlies wil berekenen; dit zijn altijd de maanden november en december.
 • Ondernemers die tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 zijn gestart kunnen deze keer ook een aanvraag indienen.

De zevende aanvraagperiode van de NOW (aanvraag van NOW 5.0) start op 13 december 2021 en sluit op 31 januari 2022.

Let op! Vroeg u eerder al NOW aan over de zesde aanvraagperiode? Dan hoeft uw omzetverliesperiode niet aan te sluiten op de zevende aanvraagperiode. Het is zelfs mogelijk dat deze periodes een overlap vertonen.

Let op! Met de verhoging van het maximaal te vergoeden omzetverlies kan bij de uitbetaling van het voorschot van de NOW 5.0 nog geen rekening worden gehouden. Bij de definitieve vaststelling wordt dit gecorrigeerd.

NOW 6.0: verhoging maximaal omzetverlies

Ook voor de maanden januari, februari en maart 2022 kunt u loonsteun aanvragen via de NOW 6.0 (achtste aanvraagperiode). NOW 6.0 zal vergelijkbaar zijn met NOW 5.0.

 • Het benodigde omzetverlies moet minimaal 20% bedragen.
 • Het vergoedingspercentage bedraagt 85%.
 • Het te vergoeden dagloon is ook in NOW 6.0 maximaal twee keer het maximale dagloon.
 • De grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies is 90%.

Er spelen nog enkele zaken die mogelijk leiden tot aanpassing van de voorwaarden. Zo wordt mogelijk het percentage waarmee de loonsom mag dalen weer vastgesteld op 10% (in plaats van de 15% die geldt voor de maanden november en december 2021). De exacte voorwaarden worden door het kabinet in januari 2022 bekendgemaakt.

Het streven is om de achtste aanvraagperiode van de NOW (aanvraag van NOW 6.0) in de tweede helft van februari 2022 te starten.

TVL Q4 2021: minimumomzetverlies verlaagd

Ondernemers met minimaal 20% (was 30%) omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020, kunnen een beroep doen op de TVL voor het vierde kwartaal 2021. Ook voor het eerste kwartaal 2022 kunt u straks weer een beroep doen op de TVL. Dan moet wel het minimale omzetverlies weer de oorspronkelijke 30% bedragen.

Voor het vierde kwartaal 2021 wordt het subsidiepercentage verder verhoogd van 85 naar 100%. De TVL is afhankelijk van het omzetverlies en het percentage aan vaste lasten van uw sector. Verder heeft het kabinet de maximaal te verkrijgen subsidies in het kader van de TVL verhoogd naar € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen

Let op! Er komt vooralsnog geen extra tegemoetkoming voor voorraadverliezen in de horeca en detailhandel. 

TVL Q1 2022

Ook voor het eerste kwartaal 2022 kan straks weer TVL aangevraagd worden. De voorwaarden voor TVL Q1 2022 zijn:

 • Een omzetverlies van minimaal 30%.
 • Een subsidiepercentage van 100%.
 • Een maximale subsidie van € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen. 

TOZO: uitstel terugbetaling lening

Via de TOZO kon u als ondernemer tot 1 oktober van dit jaar onder meer een lening afsluiten voor bedrijfskapitaal. Besloten is dat u met het terugbetalen van de lening niet al op 1 januari 2022 hoeft te starten, maar pas vanaf 1 juli 2022.

Daarnaast wordt de termijn van terugbetalen met één jaar verlengd. De periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald, wordt hierdoor zes jaar in plaats van vijf.

Uitstel van betaling belastingschulden

Het belastinguitstel voor ondernemers is op 1 oktober beëindigd, maar wordt nu verlengd tot 1 februari 2022. Alle belastingen met een uiterste betaaldatum vóór 1 februari 2022 hoeven dus nog niet betaald te worden. Dit zijn dus onder meer ook de omzetbelasting en loonheffing vierde kwartaal 2021. Ook ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. Daarnaast wordt het lage percentage invorderingsrente van 0,01% gehandhaafd tot 1 juli 2022. Vanaf 1 juli 2022 gaat het naar 1%, waarna het percentage in etappes wordt verhoogd naar 4% vanaf 1 januari 2024.

Let op! Mogelijk wordt het belastinguitstel nog verder verlengd na 1 februari 2022. Het kabinet beslist in januari 2022 of dit dan nog nodig is.

Extra geld voor sport en cultuur

Ook de sport- en cultuursector krijgt extra financiële steun. Deze steun komt boven op de al aangekondigde subsidies. Het kabinet maakt ook extra geld vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector in ieder geval tot en met januari 2022 te ondersteunen.

De amateursport kan via de eerdere compensatieregelingen (TASO en TVS) een compensatie krijgen voor de vaste lasten en huurkosten tot en met januari 2022.

De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) wordt verlengd tot en met het derde kwartaal 2022. Deze regelingen gelden op het moment dat een evenement door de Rijksoverheid wordt verboden.

Culturele sector en buitenschoolse opvang

Naast bovengenoemde generieke maatregelen komen er gerichte steunmaatregelen voor de culturele sector en voor dierentuinen. In totaal is met deze steun 15,6 miljoen euro gemoeid.

Ook komt er een tegemoetkoming voor ouders die gebruikmaken van buitenschoolse opvang voor hun kinderen. Op deze manier kunnen zij de facturen blijven betalen voor de periode waarin opvang niet mogelijk is en komen de opvangcentra niet in de financiële problemen.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur