Al eerder hebben wij u op de hoogte gesteld van de wijzigingen per 1 juli 2015 door de Wet werk en zekerheid. Een van de wijzigingen is dat u als werkgever verplicht bent uw werknemer scholing aan te bieden. Afhankelijk van uw branche en regio kunt u subsidie ontvangen voor scholing van uw medewerkers.

Onder de noemer “Excelleren in Brabant” kunnen mkb bedrijven in de provincie Noord-Brabant in 2015 subsidie ontvangen op scholingskosten. Er zijn drie verschillende trajecten die voor een subsidieaanvraag in aanmerking komen:

Individueel ontwikkeltraject

U ontvangt een bijdrage in de kosten van een cursus of opleiding op individueel niveau. Hiervoor mag u maximaal 5 medewerkers aanmelden. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500 per medewerker.

Interventietraject

U kunt subsidie aanvragen voor de kosten die u moet maken om samen met uw medewerkers de processen in uw bedrijf te verbeteren om het maximale uit uw onderneming te halen. Minimaal 6 medewerkers moeten aan dit traject deelnemen. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000.

Advies- en opleidingstraject

U kunt voor opleidings- en ontwikkelactiviteiten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de medewerker en de onderneming subsidie ontvangen. Minimaal 6 werknemers moeten aan het traject deelnemen en de subsidie is maximaal € 9.750.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wij zetten ze voor u op een rijtje:

  • Uw onderneming valt onder de noemer ‘mkb’.
  • Uw onderneming heeft < 250 werknemers in dienst.
  • Uw jaaromzet overschrijdt de €50 miljoen niet.
  • Het balanstotaal van uw onderneming is niet hoger dan €43 miljoen.
  • Uw onderneming is gevestigd in Noord-Brabant.
  • Uw onderneming heeft de afgelopen 3 belastingjaren niet meer dan €200.000 aan subsidie ontvangen vanuit de overheid, conform de de-minimisverordening.
  • Het volledige traject is afgerond op 31 december 2015.
  • De subsidie wordt vooraf aangevraagd.

De regeling loopt tot 31 december 2015.

**Let op! **Subsidie wordt verstrekt zolang de beschikbare middelen toereikend zijn.