Uitbuiting van gedetacheerde werknemers wordt binnenkort harder aangepakt. De lidstaten van de Europese Unie hebben een handhavingsrichtlijn aangenomen die daarbij moet helpen. In deze richtlijn staat beschreven dat de werkgever voortaan verantwoordelijk is voor een correcte uitbetaling van het loon. Vooralsnog geldt deze richtlijn alleen voor de bouwsector.

Door de invoering van de richtlijn worden werkgevers verplicht inzage te geven in hun arbeidsvoorwaarden. Daarnaast moeten sociale partners deze informatie kunnen raadplegen bij andere lidstaten. Alle EU-landen worden verplicht controles uit te voeren bij bedrijven met gedetacheerde werknemers.

Wanneer blijkt dat een werkgever zich niet aan de regels houdt kunnen hoge boetes worden opgelegd. In de richtlijn staat beschreven dat opgelegde boetes op onderbetaling ook in het buitenland kunnen worden geïnd.

Het is de bedoeling dat deze richtlijn in de toekomst ook voor andere sectoren zal gelden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in een reactie : “gelijk werk hoort gelijk beloond te worden in het land waar je werkt. Ik zie dit als een eerste mooie stap, na de bouw moeten we dit proberen uit te breiden naar andere sectoren zoals transport en tuinbouw.”

Heeft u vragen over dit onderwerp? De adviseurs van Moore DRV helpen u graag verder.