Verhuurders van een sociale huurwoning kunnen sinds 1 juli 2014 subsidie aanvragen om het energielabel van hun woning te verbeteren. Met de stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) kunnen energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd.

Er wordt hierdoor een extra impuls gegeven aan de investeringen in energiebesparing in bestaande woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. De regeling draagt  bij aan het Nationaal Energie akkoord, waardoor extra werkgelegenheid en energiezuinige woningen kunnen worden gerealiseerd. Dit alles leidt uiteindelijk tot  een betere beheersing van de totale woonlasten.

Subsidie

Tot en met 1 augustus 2015 zijn er 65 aanvragen ingediend. Aan 461 aanvragen is in totaal € 101.891.500  subsidie verleend. Het beschikbare subsidiebudget komt hiermee op  € 269.132.290.  U kunt dus nog in aanmerking komen voor subsidie.