Construction

Bouw accountancy

Construction

De bouwsector laat dit jaar en zeer waarschijnlijk de komende jaren een solide groei zien, vooral ook in de regio Zuidwest-Nederland. Een wellicht nog belangrijkere vaststelling is dat de sector ingrijpend verandert. Ketenintegratie en samenwerking nemen toe. Duurzaamheid is een belangrijk thema dat nu voortvarend opgepakt moet worden. Door concurrentiedruk en stijgende inkoopprijzen is er sprake van druk op de marges. Daarbij worden projectrisico’s steeds meer weggelegd bij de bouwers en is het verkrijgen van (project)financiering lastig.

Financiële vraagstukken in de bouw

Al deze (en meer) ontwikkelingen leiden tot complexiteit in de bedrijfsvoering van uw bouwbedrijf. Dat vraagt op veel terreinen om specifieke ondersteuning en advies. Bijvoorbeeld adequate managementinformatie en actueel inzicht in ratio’s zoals solvabiliteit, advies over (het inhuren van) personeel en hulp bij het verkrijgen van financieringen. Kortom: u heeft persoonlijke bouw accountancy op maat nodig.

Sectorgroep Bouw kent uw branche

Voor controleplichtige bouwbedrijven is het evident dat hun accountant kennis moet hebben van de sector. Mede door de toenemende complexiteit zien we dat ook bij niet-controleplichtige bedrijven in het mkb. Daarom heeft DRV een sectorgroep Bouw, waarin gespecialiseerde kennis is samengebracht op het gebied van accountancy, belastingadvies, corporate finance, performance improvement, personeel en subsidies.