Er is dit jaar al veel te doen geweest over de opvolger van de VAR. Het blijft nog wel even onduidelijk, want er zijn nieuwe ontwikkelingen.  De huidige VAR’s blijven geldig tot 1 april 2016.

Op 27 oktober aanstaande zou in de Eerste Kamer worden gesproken over het Wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wetsvoorstel Dba). De wet zou volgens de planning al op 1 januari 2016 moeten ingaan. Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft de leden van de Eerste Kamer echter geadviseerd de vergadering van 27 oktober 2015 niet te laten doorgaan en de behandeling van het Wetsvoorstel Dba uit te stellen. Hij wil eerst meer voorbeeldovereenkomsten publiceren en een overgangsperiode vormgeven.

Het Wetsvoorstel Dba houdt kort gezegd in dat opdrachtnemers geen VAR meer hoeven aan te vragen om aan te tonen dat ze niet bij hun opdrachtnemers in loondienst zijn. Zij kunnen gebruik gaan maken van voorbeeldovereenkomsten die op de site van de Belastingdienst worden gepubliceerd. Als een van deze overeenkomsten worden ingevuld en ook nageleefd hoeven de opdrachtgevers geen loonheffingen in te houden en af te dragen over de beloning.

Voor de volgende sectoren zijn reeds voorbeeldovereenkomsten:

 • Bouw
 • ICT
 • Kunst- en cultuur
 • Medisch
 • Onderwijs
 • Sport
 • Vervoer

Wiebes wil de volgende overgangsperiode voorleggen aan verschillende zelfstandigen- en brancheorganistaties:

 • Inwerkingtreding Wet Dba op 1 april 2016 (streefdatum).
 • Vóór 1 februari 2016 voorgelegde overeenkomsten zijn vóór 1 april 2016 beoordeeld.
 • Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot 1 januari 2017 de tijd om hun werkwijze aan de Wet Dba aan te passen. De Belastingdienst zal in deze periode alleen waarschuwingen uitdelen, maar geen boetes.
 • Vanaf 1 april 2016 kunnen opdrachtgevers niet meer vertrouwen op een VAR.
 • Als overduidelijk fraude wordt gepleegd, zal de Belastingdienst niet nalaten te handelen.

Bovenstaande houdt in dat bestaande VAR’s tot 1 april 2016 geldig zullen blijven. Een nieuwe aanvraag voor een VAR hoeft tot deze datum alleen nog te worden gedaan door nieuwe opdrachtnemers of voor nieuwe werkzaamheden.

Bovenstaande zijn voorstellen van de staatssecretaris. Het is nu nog niet duidelijk hoe de overgangsperiode wordt vormgegeven. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.