Onlangs is het ‘Consultatiedocument Wetsvoorstel wet aanpassing kwalificatiebeleid van (buitenlandse) rechtsvormen’ gepubliceerd. Het doel van het voorstel is om een aantal internationale belastingconstructies in internationale context te verminderen. Voorgesteld is de vennootschapsbelastingplicht van de onderstaande entiteiten per 1 januari 2022 te laten vervallen.

  1. De commanditaire vennootschap (open cv).
  2. Een Nederlands fonds voor gemene rekening (FGR).
  3. Een buitenlandse entiteit die niet vergelijkbaar is met een bestaande Nederlandse rechtsvorm

Wanneer gaat de wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen in?

De consultatieperiode loopt op 26 april 2021 af. Het voornoemde voorstel zal onderdeel uitmaken van het Belastingplan 2022 dat aankomende Prinsjesdag gepresenteerd wordt met als beoogde inwerkingtreding op 1 januari 2022. Naast internationale structuren worden ook particuliere beleggers zoals het zogenoemde familiefonds (open fonds voor gemene rekening) door deze maatregel getroffen.

Alle open cv’s en fondsen fiscaal transparant

Met het vervallen van de zelfstandige vennootschapsbelastingplicht voor de open cv en het open fonds worden alle bestaande open cv’s en fondsen met ingang van 1 januari 2022 als fiscaal transparant aangemerkt. Dit betekent dat vanaf dat moment alle commanditaire vennoten respectievelijk participanten rechtstreeks voor hun participatie in de heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting worden betrokken. Op welke wijze belastingheffing plaatsvindt, is afhankelijk van de belastingplicht van de betreffende participant (natuurlijk persoon of vpb-plichtig lichaam).

De overgang van een open cv dan wel open fonds naar een fiscaal transparante entiteit heeft civielrechtelijk geen gevolgen. Het betreft uitsluitend een wijziging van de fiscale behandeling, waarbij de statusovergang fiscaal wordt aangeduid als een liquidatie van de betreffende entiteit. Dit wetsvoorstel kan daardoor leiden tot ongewenste belastingheffing.

Herstructurering voor voorkomen of uitstellen belastingheffing

In het consultatiedocument stelt het kabinet een aantal fiscale faciliteiten voor om bovengenoemde belastingheffing te voorkomen dan wel uit te stellen. Dit betekent dat de huidige structuur zal moeten worden aangepast. Een dergelijke herstructurering gaat ten koste van de anonimiteit van het vermogen en kan ten koste gaan van de eventuele VBI-status die een fonds momenteel heeft.