Vanaf 1 januari 2016 zou de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) worden afgeschaft en worden vervangen door modelovereenkomsten. Dit werd enige tijd geleden al uitgesteld tot 1 april 2016. Staatssecretaris Wiebes heeft zich uitgesproken over de VAR en de situatie van zelfstandige ondernemers. De verantwoordelijkheid zou volgens hem te veel bij de zzp’ers worden gelegd.

Hij pleit dan ook in zijn brief aan de Eerste Kamer van 18 januari jongstleden voor het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties met een systeem van model- en voorbeeldovereenkomsten. Daarmee spreekt hij de geluiden tegen dat het nieuwe systeem van model- en voorbeeldovereenkomsten te weinig zekerheid biedt en nog te onduidelijk is.

De door de Belastingdienst gepubliceerde model- en voorbeeldovereenkomsten bieden genoeg zekerheid, doordat er passages in de overeenkomsten zijn gemarkeerd waarvan niet ingrijpend mag worden afgeweken. Verder zal door een overzicht van door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten een dekkend stelsel van overeenkomsten voor alle branches ontstaan.

Op 26 januari wordt het aanstaande wetsvoorstel door de Eerste Kamer behandeld. Indien het voorstel een week later wordt aangenomen, treedt de wet op 1 april 2016 in werking.