Vanaf 1 januari 2015 gaat het aantal fiscale kindregelingen omlaag van tien naar vier. Zo vervalt  de aftrek van kosten voor het levensonderhoud van kinderen. Het einde van de zogenoemde forfaitaire aftrek van kinderalimentatie kan een reden zijn om het alimentatiebedrag te wijzigen.

Kindregelingen

In 2015 blijven er nog maar vier kindregelingen over. Dit zijn:

  • de kinderbijslag
  • het kindgebonden budget
  • de combinatiekorting
  • de kinderopvangtoeslag

Gescheiden ouders

Omdat het aantal  kindregelingen afneemt, krijgen met name alleenstaande ouders een extra kindgebonden budget tot maximaal € 3.050. Deze inkomensafhankelijke tegemoetkoming kan invloed hebben op het te betalen bedrag aan kinderalimentatie, omdat de resterende behoefte van het kind wordt verlaagd.

Ook het afschaffen van de aftrek van kosten voor levensonderhoud van kinderen kan leiden tot een aanpassing van de kinderalimentatie. Dit is nu nog een forfaitaire aftrekpost voor de ouder die de kinderalimentatie betaalt. Door het afschaffen van deze aftrekpost kan de draagkracht van deze ouder verminderen.

Tip:
Door de hervorming van de kindregelingen kunnen wijzigingen in de behoefte en draagkracht optreden, die vervolgens kunnen leiden tot aanpassing van het kinderalimentatiebedrag. Dat hoeft echter niet. Er kunnen ook nog andere zaken spelen. Ga daarom na of uw omstandigheden zodanig wijzigen dat aanpassing van de alimentatie redelijk is.