Wilt u per 1 juli 2022 eigenrisicodrager worden voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) of ziektewet (ZW)? Of bent u al eigenrisicodrager en wilt u opzeggen? Dan moet u dat uiterlijk 31 maart aanvragen bij de Belastingdienst. Lees hier over de voordelen en risico’s van het zijn van eigenrisicodrager en hoe u dat doorgeeft aan de Belastingdienst.

Wat is eigenrisicodragerschap?

Werkgevers vallen voor de kosten van arbeidsongeschiktheid van werknemers doorgaans onder de publieke verzekering van het UWV. Hier gaat het om de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). U draagt daarvoor WGA- en ZW-premies af. Deze regelingen zijn onderdeel van de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Risico WGA of ZW?

U betaalt deze premies werknemersverzekeringen echter niet als u eigenrisicodrager bent. In dat geval betaalt u alleen de basispremie. Is het risico dat uw (ex-)werknemer een beroep moet doen op een WGA- of ZW-uitkering laag? Dan kan het dus gunstig zijn om eigenrisicodrager te worden. Maar wordt uw (ex-)werknemer ziek, dan moet u de uitkering en (re-integratie)kosten zelf betalen. U blijft hiervoor maximaal tien jaar verantwoordelijk. Voor dit risico kunt u zich wel verzekeren bij verschillende verzekeraars. Na tien jaar neemt het UWV de betaling van de uitkering over. Ook wordt het UWV verantwoordelijk voor de re-integratie. Als eigenrisicodrager voor de ZW bent u maximaal twee jaar verantwoordelijk voor betaling van de Ziektewetuitkering, de verzuimregistratie en -begeleiding.

Let op! Eigenrisicodragerschap voor de WW is verplicht voor werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs. Voor werkgevers in andere sectoren is dat niet mogelijk.

Twee maal per jaar wijzigingen doorgeven

Twee keer per jaar kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Dat kan op 1 januari en op 1 juli. Het eigenrisicodragerschap opzeggen kan ook. De aanvraag moet 13 weken van tevoren bij de Belastingdienst ingediend worden. Wilt u per 1 juli 2022 de wijziging in laten gaan? Dan moet u dat dus vóór 1 april doorgeven.

Let op bij aanvraag WGA! Bij de aanvraag voor het eigenrisicodragerschap moet een garantieverklaring meegestuurd worden van uw bank of verzekeraar. Hiervoor is een modelgarantieverklaring beschikbaar op de site van de Belastingdienst en op de site van het UWV.

Let op bij aanvraag ZW! Bij de aanvraag voor het eigenrisicodragerschap voor de ZW moet u de schriftelijke afspraken over verzuimbegeleiding meesturen. In plaats daarvan kunt u ook een model Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW) gebruiken.

Beëindiging ZW

Wanneer u uw eigenrisicodragerschap voor de ZW beëindigt en terugkeert naar de publieke verzekering bij het UWV, moet u voor de ZW de zogenoemde terugkeerpremie betalen. Vanaf 1 januari 2024 gaat de terugkeerpremie omhoog die u betaalt als u uw eigenrisicodragerschap beëindigt. Als u uw eigenrisicodragerschap ZW uiterlijk 1 juli 2022 beëindigt, betaalt u nog de lagere terugkeerpremie. Nu is deze terugkeerpremie nog minimaal de helft van de premiecomponent ZW die geldt voor uw sector. Vanaf 1 januari 2024 wordt de terugkeerpremie minimaal de volledige premiecomponent ZW die geldt voor uw sector.

Wilt u terugkeren naar de publieke verzekering bij het UWV en niet de hogere terugkeerpremie betalen? Dan moet u het eigenrisicodragerschap uiterlijk 1 juli 2022 beëindigen. Een aanvraag voor beëindiging van het eigenrisicodragerschap moet uiterlijk 13 weken voor de beëindigingsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. Zorg dus dat uw aanvraag vóór 1 april 2022 bij de belastingdienst binnen is. Beëindigt u uw eigenrisicodragerschap met ingang van 1 januari 2023 of 1 juli 2023? Dan betaalt u in 2023 vanaf de beëindigingsdatum de lagere terugkeerpremie en in 2024 de hogere.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur