Produceert u duurzame energie? Dan kunt u wellicht dit najaar nog aanspraak maken op de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze subsidie compenseert het verschil in de marktprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie. Er is momenteel nog veel budget voor nieuwe aanvragen in 2014.

SDE+ is bedoeld voor bedrijven en (non-profit) instellingen die duurzame energie produceren in de vorm van groen gas, groene elektriciteit en/of duurzame warmte. De SDE+ regeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van reguliere energie en van duurzame energie. Dit maakt het mogelijk opgewekte energie tegen marktconforme tarieven aan te bieden. Hierbij worden de productiekosten die mogelijk hoger uitvallen voor een periode van 12-15 jaar afgedekt. De SDE+ is één van de belangrijkste middelen van de overheid om de doelstellingen voor het verduurzamen van energieopwekking volgens het Energieakkoord te halen. Ondernemers kunnen zich inschrijven in 6 fasen, waarbij de exploitatievergoeding iedere fase hoger ligt.

Een aantal voorbeelden van duurzame energie waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

  • Biomassa-installaties (WKK)
  • Zonnepanelen
  • Warmtekrachtkoppeling o.b.v. aardwarmte
  • Warmtekrachtkoppeling o.b.v. vergassing

Budget

Voor de SDE+ is dit jaar € 3,5 miljard beschikbaar gesteld. Op 14 augustus waren er slechts 63 aanvragen gehonoreerd, waarmee € 206 miljoen van het beschikbare budget voor 2014 aan projecten is toegekend.

Subsidieaanvragen

Subsidie kan nog worden aangevraagd tot en met 18 december 2014.