Op zeer kleine afstand van de nummers 1 en 2 is Moore DRV geëindigd op plaats drie in de sector accountancy in de Incompany 100, het grootste onafhankelijke onderzoek naar de tevredenheid van klanten van zakelijke dienstverleners. De reputatie van Moore DRV is zelfs de beste in de sector.

Bestuursvoorzitter Manfred Zurhorst is blij met het resultaat: ‘We investeren echt in de tevredenheid van onze cliënten. Het is mooi dat die inspanningen worden gewaardeerd. En we weten dat het nog beter kan. We zijn nog niet op het niveau waar we willen zijn; de lat ligt hoger.’ Zoals hij verwoordt in het interview in Incompany 100 is hij vooral trots op de hoge score op ‘betrouwbaarheid’, die iets zegt over het vertrouwen dat cliënten hebben in de kwaliteit van DRV. Het gehele interview met Manfred Zurhorst en Michael Bick kunt u lezen op deze website. Wilt u het onderzoeksresultaat bekijken, dan kunt u een exemplaar van de Incompany 100 aanvragen bij de afdeling communicatie.

Incompany 100 verschijnt sinds 2004. In 2005 behaalde Moore DRV de eerste plaats in de sector accountancy. De score die Moore DRV dit jaar behaalde, ligt iets boven het resultaat in 2005.

Incompany 100

Incompany 100 is het grootste onafhankelijke onderzoek naar de tevredenheid van klanten van zakelijke dienstverleners en wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Motivaction. De respondenten hebben op basis van een shortlist van 250 adviesbedrijven aangegeven met welke bedrijven zij samenwerken of hebben samengewerkt. Deze beslissers hebben vervolgens elk bedrijf met rapportcijfers beoordeeld op zestien aspecten. Deze aspecten vormen samen vier categorieën: ‘know how’, ‘prijs’, ‘service’ en ‘resultaat’. Het uiteindelijke rapportcijfer waarop de top 100 en de sectorrankings zijn gebaseerd, bestaat uit het rekenkundig gemiddelde van de zestien aspecten waarop een adviesbedrijf is beoordeeld. Voor een notering in Incompany 100 is een minimumaantal waarnemingen van vijftien vereist.