Moore DRV zag haar omzet in het verslagjaar 2018 toenemen van € 49,5 naar € 54,9, een stijging van 11 procent. Ondanks de onverminderde investeringen in innovatie en de forse groei van de arbeidskosten (10%), nam de toegevoegde waarde met 15% toe en kwam weer meer op het niveau van de jaren voor 2017.

Evenals in 2017 is de groei beperkt door de krapte op de arbeidsmarkt. De succesvolle wervingsactiviteiten waren onvoldoende om de behoefte volledig in te vullen. Vooral in de controlepraktijk is de aanname van nieuwe opdrachten ingeperkt ten behoeve van een goede privé-werkbalans van medewerkers en het behoud van kwaliteit.

Moore DRV brengt voor het eerst een gecombineerd jaar- en kwaliteitsverslag uit. De reden is dat de aandacht voor kwaliteit door de gehele organisatie zit verweven en Moore DRV in toenemende mate verantwoording wil afleggen over de kwaliteitsbeheersing in de totale organisatie.

De huidige bestuursvoorzitter, Michael Bick, stelt in zijn voorwoord te verwachten dat de investeringen die worden gedaan in innovatieve werkmethoden en –processen gaan leiden tot minder inzet van arbeidsuren. Moore DRV wil die vrijkomende uren benutten voor het intensiveren van het cliëntcontact en –advisering. Bick is positief over de financiële vooruitzichten voor 2019, ondanks dat de uitgaven aan innovatieve (werk-)programma’s en het opleiden van mensen ook dit jaar het kostenniveau hoog houden.

OPEN JAARVERSLAG 2018

 

Geschreven door:

Manager marketing & communicatie Mariëlle Meulensteen

Mariëlle Meulensteen

Manager marketing & communicatie