Kunt u tijdelijk niet voldoen aan uw betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving of niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven? In navolging van de Belastingdienst heeft nu ook de Douane een aantal maatregelen ingevoerd om u als ondernemer te helpen in deze onzekere tijden. Lees hier welke mogelijkheden u heeft.

Vergunningen makkelijker aanvragen

Wilt u een vergunning aanvragen bij de Douane, maar is uw solvabiliteit niet voldoende? De Douane biedt coulance bij het niet kunnen voldoen aan solvabiliteitseisen die gelden voor de verschillende vergunningen. Hierbij gaat het voornamelijk om de AEO-vergunning, de toelating douanevertegenwoordiger en de ontheffing van de zekerheidsstelling op grond van een DWU-vergunning doorlopende zekerheid. In overleg met de Douane kunnen, afhankelijk van uw situatie, de vereisten worden aangepast.

Soepelere omgang met termijnen douanevervoer

Mocht u, als gevolg van de door de overheid getroffen coronamaatregelen, niet kunnen voldoen aan de wettelijke termijnen voor douanevervoer? Dan zal de Douane hier soepel mee omgaan en ondervindt u hierdoor geen moeilijkheden. Dit geldt niet zonder meer voor bezwaren en verzoeken om teruggaaf van douaneheffingen. De Douane adviseert om hiervoor een ‘pro-forma verzoek’ in te dienen. U geeft dan schriftelijk aan in bezwaar te gaan of om een teruggaaf te verzoeken, zonder nadere motivering. De motivering mag u dan later kenbaar maken.

Betalingsuitstel van douaneheffingen

Door de coronacrisis kampen veel ondernemers met liquiditeitsproblemen. Heeft u hier ook mee te maken en kunt u de douaneheffingen niet betalen? Dan adviseren wij een verzoek tot uitstel van betaling te doen. Dit uitstel geldt vooralsnog tot 15 juli 2020.

Let wel: de douaneheffingen zullen uiteindelijk wel moeten worden voldaan. Mocht dit niet gebeuren dan blijft de eventuele douanevertegenwoordiger hiervoor aansprakelijk.

Coulance bij eventuele boetes

Boetes zijn uiteraard nooit prettig, maar ook bij eventuele boetes kunt u coulance verwachten. De Douane stelt dat enkel bij overtredingen, misdrijven opzet of grove schuld een boete wordt opgelegd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Als gevolg van de coronacrisis is, onder voorwaarden, de invoer van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes, handschoenen etc.) vrijgesteld van douanerechten. Deze moeten in dat geval worden ingevoerd door overheidsinstellingen, hulpeenheden of filantropische instellingen en worden geschonken aan of worden ingezet voor slachtoffers. Indien u voornemens bent om de goederen te verkopen geldt de vrijstelling niet. Wel heeft de staatssecretaris van Financiën bepaald dat vanaf 25 mei 2020 tot 1 oktober 2020 geen btw op mondkapjes meer hoeft te worden betaald. Meer daarover kunt u lezen in het artikel over de versoepeling van de btw-regels in verband met corona.

De export van deze beschermingsmiddelen is juist vermoeilijkt. De goederen mogen enkel worden uitgevoerd indien u een speciale uitvoervergunning heeft.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over uw douaneverplichtingen en/of -formaliteiten of heeft u behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact met ons op via het onderstaande contactformulier.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of het specialistenteam corona. U kunt ook uw contactgegevens achterlaten en wij nemen contact met u op.

Geschreven door:

Belastingadviseur Thomas Drost

mr. Thomas Drost

Belastingadviseur en specialist global mobility