Detailhandel

Accountant detailhandel

Detailhandel

De detailhandel vormt een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. Ontwikkelingen in de detailhandel gaan snel: de veranderende consument, schaalvergroting en een competitieve markt zorgen ervoor dat stilstaan geen optie is. Maar wat is financieel gezien een effectieve verandering? En hoe kunt u die het beste doorvoeren?

DRV Accountants & Adviseurs begeleidt u bij het optimaliseren van uw bedrijfsvoering. We maken uw financiële situatie inzichtelijk en adviseren over kansen en ontwikkelingen die voor u interessant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van HRM, performance improvement, corporate finance of subsidieadvies.

Inzicht in uw financiële situatie

We stellen uw jaarrekening samen en bieden controle en inzicht in uw financiële verslaglegging. Daarnaast ondersteunen we u bij het maken van operationele en strategische keuzes aan de hand van uw cijfers, maar ook met een benchmark van uw branche. Verder optimaliseren we uw financiële bedrijfsprocessen en ontzorgen u ook door uw salaris- en personeelsadministratie gedeeltelijk of zelfs geheel te voeren.

Zo laag mogelijke belastingdruk

Wij zorgen ervoor dat u uw fiscale zaken op orde hebt en maken  gebruik van de mogelijkheden om uw belastingdruk zo laag mogelijk te houden.

Hulp bij strategische keuzes

Strategische keuzes zoals bedrijfsopvolging of het verkopen van uw bedrijf vormen niet alleen een financieel complex proces , maar hebben ook een emotionele kant. De adviseurs van DRV Corporate Finance begeleiden en adviseren het management van ondernemingen bij het waarderen en financieren van bedrijfsactiviteiten.

Optimalisatie van uw personeelsbeleid

De adviseurs van DRV Personeel passen uw HR-beleid zo effectief mogelijk aan op uw situatie. Onze dienstverlening is breed en kan variëren van het trainen van uw medewerkers tot aan het opzetten van een beoordelingssysteem.

Internationaal

Nederland is vanwege de gunstige regelingen op fiscaal terrein een interessant vestigingsland voor ondernemingen. Maar wellicht liggen er ook kansen voor u in het buitenland. DRV werkt nauw samen met organisaties in het buitenland om uw financiële zaken zo optimaal mogelijk te regelen.

Verbetering van uw prestaties

Haalt u het beste uit uw organisatie? Of laat u kansen liggen en bevindt uw organisatie zich momenteel in een veranderproces? De adviseurs van DRV Performance Improvers ondersteunen bij het realiseren van veranderingen die prestaties significant en structureel verbeteren.

Subsidiemogelijkheden

De adviseurs van DRV Subsidie Advies kunnen u op concrete wijze helpen bij het benutten van subsidie- en financieringsmogelijkheden die de overheid biedt. Denk bijvoorbeeld aan het investeren in milieuvriendelijke en elektrische auto's. We kunnen op efficiënte wijze uw aanvraag verzorgen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie? Vul dan gratis onze DRV Subsidiescan in.

Inzicht in uw persoonlijk vermogen

DRV Private is er speciaal voor vermogende ondernemers. De adviseurs van Private vormen uw persoonlijke advies- en administratiekantoor voor uw familiekapitaal en acteren als uw persoonlijke vermogensregisseur. Ze houden daarbij uw persoonlijke en zakelijke belangen in het oog.