Werkgevers die in het vierde kwartaal van vorig jaar, 2020, NOW 3.1 hebben aangevraagd, kunnen hun definitieve aanvraag indienen voor die periode. U heeft nog wel even de tijd. U kunt uw definitieve aanvraag indienen tot en met 22 februari 2023.

NOW regeling 3.1

De NOW 3.1 voorzag in een tegemoetkoming van maximaal 80% van de loonkosten. De tegemoetkoming was afhankelijk van de omzetdaling, die minstens 20% en maximaal 100% kon bedragen.

Definitieve aanvraag

Een werkgever kon bij zijn aanvraag het omzetverlies schatten. Op basis hiervan werd een voorschot verstrekt. Nu de definitieve omzetcijfers bekend kunnen zijn, moeten deze worden doorgegeven aan het UWV. Die zorgt dan voor de eindafrekening.

EHerkenning

U kunt uw definitieve aanvraag ook indienen met eHerkenning. U moet dan beschikken over betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger. Een aantal gegevens in dan al ingevuld door het UWV. U kunt uw aanvraag echter ook zonder eHerkenning indienen.

Beslistermijn

Na uw definitieve aanvraag berekent het UWV de definitieve tegemoetkoming zo snel mogelijk,  meestal binnen 12 weken. Is extra onderzoek nodig, dan duurt de beslissing langer. U ontvangt deze in ieder geval binnen 52 weken na uw definitieve aanvraag.

Betalingsregeling

Ontvangt u een nabetaling, dan maakt het UWV het bedrag zo snel mogelijk naar u over. U hoeft hiervoor niets te doen. Moet u terugbetalen, dan ontvangt u hierover ook bericht. U kunt dan tevens een betalingsregeling afspreken.

Kennisdossier coronacrisis & ondernemen

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? We hebben een speciale pagina over de coronacrisis & ondernemen ingericht waar ons specialistenteam corona regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur