Ondernemers in het mkb ondervinden sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) problemen bij het beëindigen van arbeidsovereenkomsten. Zo kopte één van de grote kranten onlangs. Ook Moore DRV Personeel merkt bij haar cliënten dat de gevolgen van de WWZ behoorlijke impact hebben. Waar lopen ondernemers zoal tegenaan?

Transitievergoeding

De nieuwe ontslagwet werd op 1 juli 2015 ingevoerd om het ontslagrecht te versoepelen en te vereenvoudigen. Sindsdien hebben werknemers met een vast of tijdelijk contract na een dienstverband van 2 jaar of langer recht op een financiële vergoeding bij onvrijwillig ontslag. Deze transitievergoeding zorgt ervoor dat ondernemers huiverig zijn om vaste contracten aan te bieden.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Ondernemers geven regelmatig aan dat zij het onredelijk vinden dat zij een transitievergoeding moeten betalen als zij een contract willen beëindigen vanwege bedrijfs-economische redenen. Zij hebben dan vaak niet de financiële middelen om die vergoeding te betalen.

Afwijzingen bij kantonrechter

Daarnaast ligt het percentage van de ontbindingsverzoeken dat wordt afgewezen een stuk hoger door de invoering van de WWZ. Als een werknemer niet goed functioneert moet een werkgever dat aan kunnen tonen aan de hand van een goed onderbouwd dossier om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. De ervaring leert ons dat rechters zich nu strikt aan de wet houden en veel verzoeken afwijzen, omdat de werkgever het dossier niet voldoende op orde heeft. Voorheen kreeg de werkgever zijn ontbinding in ruil voor een hogere vergoeding berekend volgens de kantonrechtersformule.

Slapende dienstverbanden

Een ander knelpunt vormt de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid.  Werkgevers zijn verplicht om het salaris van zieke werknemers gedurende 104 weken door te betalen. Als zij de arbeidsovereenkomst met de langdurig zieke werknemer willen opzeggen, moet de werkgever ook een transitievergoeding betalen. Dit heeft geleid tot slapende dienstverbanden, waarbij ondernemers weigeren het arbeidscontract op te zeggen om te voorkomen dat ze een transitievergoeding moeten betalen. Minister Asscher gaf zelf onlangs toe dat het onredelijkkan zijn om na 2 jaar loon doorbetalen nog een transitievergoeding te betalen.  Zeker in het geval u als werkgever uw  best hebt gedaan voor de re-integratie van de zieke werknemer..

Geschreven door:

HRM adviseur Marga de Bree

Marga de Bree RPP RADI

Arbeidsjuridisch adviseur