Als btw-ondernemer moet u periodiek btw-aangifte doen en de verschuldigde btw afdragen aan de Belastingdienst. In de btw-aangifte geeft u de btw aan die u hebt berekend aan uw afnemers en de inkoop-btw die u kunt aftrekken. De Nederlandse btw-aangifte is onderverdeeld in de vijf rubrieken. Op deze pagina leggen we deze vijf rubrieken uit en geven we per rubriek handige tips en aandachtspunten voor uw btw-aangifte.

Rubriek 1: Prestaties binnenland

Verricht u prestaties in Nederland? Voor omzetten behaald binnen Nederland maakt u onderscheid tussen de prestaties waarvoor het hoog tarief 21% (1a), het laag tarief 9% (1b) of 0%-tarief (1e) geldt. Wij adviseren u graag over welk tarief u moet rekenen over uw prestaties.

Let op! Heeft u interne leveringen zoals privégebruik van uw auto van de zaak, gas, water, elektra, telefoon, of van bedrijfsgoederen? De btw die u moet betalen over dit privégebruik moet u in de laatste aangifte van het jaar in een aparte rubriek (1d) aan te geven.

Rubriek 2: Verleggingsregelingen binnenland

In de tweede rubriek geeft u de btw aan over prestaties die verricht zijn aan u (als afnemer) door een ondernemer. Daarbij heeft deze ondernemer de btw naar u verlegd. Onder bepaalde omstandigheden, zoals bij de verleggingsregeling in de bouw, wordt de verschuldigde btw namelijk afgedragen door de afnemer in plaats van de leverancier of dienstverlener.

Let op! De toepassing van de verleggingsregeling is geen keuze maar een verplichting als aan de voorwaarden voor verlegging is voldaan. Indien de verleggingsregeling onterecht niet wordt toegepast, kan de btw-aftrek bij de afnemer worden geweigerd. Heeft u twijfels over de toepassing van de verleggingsregeling? Wij beoordelen graag voor u of de verleggingsregeling bij u van toepassing is.

Rubriek 3: Prestaties naar of in het buitenland

Btw in het buitenland aan ondernemers

Verricht u prestaties naar of in het buitenland aan een buitenlandse ondernemer? Dan kunt u onder voorwaarde het btw-nultarief of de verleggingsregeling toepassen. Wel geeft u de omzetten dan aan in de Nederlandse btw-aangifte en maakt u onderscheid in omzetten die worden behaald op leveringen naar niet-EU-landen (3a) en leveringen naar of diensten in landen binnen de EU (3b). Is de ondernemer gevestigd in een andere EU-lidstaat? Dan geeft u de in de betreffende lidstaat behaalde omzet ook aan in de ICP-opgaaf. In sommige gevallen bent u btw verschuldigd in het buitenland. Met het oog op de complexiteit adviseren wij u graag over de aangifteverplichtingen in het buitenland.

 Tip! Verricht u prestaties aan ondernemers in andere landen? Kijk dan ook naar ons artikel over het verplichte btw-identificatienummer op uw facturen bij internationale handel.

Btw in het buitenland aan particulieren

Verricht u prestaties aan particulieren in andere EU-landen en komt het totaal aan omzetten behaald in de betreffende EU-landen boven de € 10.000 op jaarbasis? Dan brengt u geen Nederlandse btw in rekening. Deze prestaties worden belast onder het buitenlandse tarief en worden aangegeven in rubriek 3c van de btw-aangifte, of (in het geval u zich hiervoor geregistreerd heeft) in het eenloketsysteem.

Heeft u zich niet geregistreerd voor het eenloketsysteem, maar geeft u de btw op deze verkopen via rubriek 3c van de btw-aangifte aan? Dan moet u zich ook verplicht registreren in het betreffende EU-land voor deze verkopen en de buitenlandse btw in de btw-aangifte van het betreffende land aan te geven. Bedraagt het totaal aan behaalde omzetten in de betreffende EU-landen minder dan €10.000 per jaar? Dan brengt u Nederlandse btw in rekening en geeft u dit aan in rubriek 1 van de Nederlandse btw-aangifte.

 Tip! Verricht u prestaties aan particulieren in andere EU-landen? Kijk dan ook naar ons artikel ‘rondom de gewijzigde btw-regels e-commerce per 1 juli‘ of onze video over de btw bij verkoop in het buitenland bij webshops.

Rubriek 4: Prestaties vanuit het buitenland aan u verricht

In rubriek 4a geeft u de invoer-btw aan (indien u beschikt over een artikel 23-vergunning) of diensten waarbij de btw is verlegd door een niet-EU-ondernemer. In rubriek 4b geeft u de door u verworven goederen of diensten van een andere EU-ondernemer (4b) aan. Deze btw mag u – indien u recht heeft op aftrek van btw – eveneens aangeven in het vijfde rubriek, waardoor u per saldo geen btw betaald over deze prestaties.

Let op! U kunt de invoer-btw alleen in rubriek 4a van de btw-aangifte aangeven indien u beschikt over een artikel 23-vergunning. Beschikt u niet over een artikel 23-vergunning? In dat geval geeft u de invoer-btw aan bij de douane en betaalt u deze btw direct aan hen. Deze invoer-btw kunt u vervolgens wel in aftrek brengen in de btw-aangifte. Met de aanvraag van een artikel 23-vergunning heeft u dus een cashflowvoordeel. Uiteraard kunnen wij indien gewenst een artikel 23-vergunning voor u aanvragen.

Rubriek 5: Voorbelasting en het eindtotaal

In de vijfde rubriek wordt het totaal van de door u verschuldigde btw opgesomd onder rubriek 5a van de btw-aangifte. Verder geeft u de inkoop-btw aan, voor zover u aftrekgerechtigd bent, onder rubriek 5b. Deze twee rubrieken worden met elkaar verrekend. Is het eindtotaal aan btw positief? Dan bent u btw verschuldigd over het betreffende tijdvak. Zorg ervoor dat de btw binnen de gestelde termijn betaald wordt. Is het bedrag negatief? U krijgt dan btw terug over het betreffende tijdvak.

Let op! Heeft u een fout gemaakt in de aangifte btw of is uw aangifte niet volledig? Dan bent u verplicht op tijd een correctie te maken via een suppletieaangifte of in de eerstvolgende btw-aangifte. Hier zetten we alles over de btw suppletie voor u uiteen en leggen wij de gevolgen van het niet, niet-tijdig of onjuist doen van de btw- en suppletieaangifte uit.

Tip! Heeft u als ondernemer in een ander EU-land btw betaald? Deze buitenlandse btw kunt u mogelijk terugvragen via een apart teruggaafverzoek. U dient deze btw wel tijdig in te dienen bij de Belastingdienst. Een te laat verzoek wordt niet meer in behandeling genomen. Meer hierover leest u in ons artikel ‘Vraag buitenlandse btw terug voor 1 oktober!’.

 

Uw btw-aangifte uitbesteden

Hoe meer rubrieken voor u van toepassing zijn, hoe ingewikkelder de aangifte wordt. Uiteraard kunnen wij ook deze btw-aangifte namens u indienen. Dit scheelt u een hoop tijd om alle regelingen, tarieven en bijvoorbeeld rekenregels voor privégebruik uit te zoeken. En zo weet u zeker dat uw aangiften altijd juist zijn. Ook signaleren wij kansen in uw btw-aangiften, zodat u mogelijk geld bespaart. En helpen we u met de afdracht en teruggave van btw in het buitenland.

Geschreven door:

Belastingadviseur Henk van Assen

Henk van Assen LL.M.

Belastingadviseur en btw specialist