De verkoop van paarden kan door de btw regels een complexe zaak worden. In dit artikel zetten wij de btw regelgeving bij de verkoop van paarden voor u uiteen.

De verkoop van paarden kan, indien deze binnen Nederland worden verkocht, voor de Nederlandse btw onder twee tarieven vallen. Het normale btw-tarief van 21% tarief en het verlaagde btw-tarief van 9%.

Wanneer het normale btw-tarief voor paarden?

Het normale btw-tarief van 21% geldt voor de verkoop van paarden die alleen gebruikt worden voor sport en recreatie. Verkoopt u het paard bijvoorbeeld aan een particulier die het paard enkel gebruikt om het te berijden? Dan zal u 21% in rekening moeten brengen. Voor veulens geldt in principe het tarief van 21%. Deze zijn namelijk nog niet geschikt voor gebruik. Echter vinden wij het pleitbaar om ook voor veulens het verlaagde btw-tarief toe te passen, mits deze voor activiteiten die onder het verlaagde btw-tarief vallen gebruikt gaan worden.

Wanneer het verlaagd btw-tarief voor paarden?

Onder het verlaagde tarief vallen de paarden die bestemd zijn voor voedsel, gebruik in de landbouw of voor het fokken van paarden die voor een van deze activiteiten gebruikt worden. Om verwarring te voorkomen heeft de Belastingdienst bepaald dat het 9% tarief in ieder geval geldt voor:

  • Slachtpaarden (voor menselijke consumptie)
  • Dekhengsten/fokmerries uitsluitend bestemd voor de fokkerij

Gesplitst btw-tarief voor paarden

Het kan uiteraard voorkomen dat een fokmerrie of dekhengst ook recreatief wordt gebruikt. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat in deze situatie de btw als volgt mag worden gesplitst:

  • In het geval van een dekhengst moet over 75% van de verkoopprijs 9% btw worden berekend. Over de overige 25% wordt 21% berekend.
  • Bij fokmerries is deze verdeling 50%. Over 50% hanteert u het tarief van 9% en over de andere 50% wordt 21% berekend.

Indien u van deze regeling gebruik wilt maken, moet er bij de verkoop een verklaring worden verstrekt waarin staat aangegeven waarvoor het paard wordt gebruikt.

Let op! Deze tarieven gelden niet voor dieren zoals rundvee, schapen, geiten en varkens. Bij de verkoop van deze dieren moet u enkel het 9% tarief hanteren.

Let op de margeregeling bij verkoop van paarden

Bij de verkoop van paarden kan, net als bij de verkoop van auto’s of bijvoorbeeld antieke goederen, de margeregeling van toepassing zijn. Bij de margeregeling wordt de btw niet over de omzet, maar over het verschil tussen de verkoopprijs en inkoopprijs van het paard berekend. Dit is de zogeheten winstmarge.

Let op! Indien paarden via een veiling verkocht worden, kunnen andere regels van toepassing zijn.

 

Geschreven door:

Belastingadviseur Henk van Assen

Henk van Assen LL.M.

Belastingadviseur en btw specialist