Studerende kinderen kosten een vermogen. Als ondernemer zijn er diverse mogelijkheden om uw kind te ondersteunen met zijn/haar studiekosten. Wij zetten in dit artikel de mogelijkheden voor u op een rijtje.

Kind op de payroll?

Misschien is het een optie uw kind op de loonlijst van uw bedrijf te zetten. Deze loonkosten zijn voor uw onderneming aftrekbaar. Het loon is bij uw kind weliswaar belast, maar omdat er recht bestaat op de heffings- en arbeidskorting, hoeft uw kind pas vanaf een inkomen van ruim € 6.700 belasting te betalen.

Let op! De verdiensten van uw kind moeten reëel zijn, dus ongeveer wat een vergelijkbare werknemer zou verdienen.

Studiekosten belastingvrij vergoeden

Studiekosten van een studie die erop gericht is om inkomen te verdienen, kunt u als werkgever belastingvrij vergoeden. Dit schept dus mogelijkheden als uw kind bij uw bedrijf meer verdient dan bovengenoemde grens of ook over andere inkomensbronnen beschikt.

Ov-kaart of auto?

Heeft uw kind geen recht op een gratis ov-kaart? Dan is een auto van de zaak wellicht een optie. Wanneer uw kind op de payroll staat, zijn de kosten voor uw bedrijf aftrekbaar en heeft uw kind te maken met de bekende bijtelling. Deze kunt u tot slechts 4% van de cataloguswaarde beperken door te kiezen voor een elektrische auto.

Niet op de payroll?

Wanneer meewerken in uw bedrijf geen optie is, kunt u uw kind ook een lening verstrekken. Bepaalde studiekosten zijn namelijk aftrekbaar. Het moet dan gaan om een studie die erop gericht is inkomen te verdienen. De aftrek geldt voor verplichte leermiddelen, zoals boeken, en les-, cursus-, college- en examengelden.

Let op! Uw kind heeft geen recht op aftrek als u de studiekosten voor hem of haar betaalt.

Geen inkomen?

Heeft uw kind geen belastbaar inkomen, dan kan de aftrek van studiekosten in toekomstige jaren met positieve inkomsten verrekend worden.

 

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur