De stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) die sinds 2020 kan worden aangevraagd, geldt ook in 2022. Vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 maart 2022 17.00 uur is het voor individuele mkb-ondernemingen weer mogelijk om SLIM-subsidie aan te vragen. Aangezien er zeer korte aanvraagperiodes gelden, is het voor organisaties van belang zich goed voor te bereiden. Lees hier waarvoor u de SLIM-subsidie kunt aanvragen en hoe u dit doet.

SLIM-regeling 2022

SLIM is een subsidie bedoeld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Voor individuele mkb-ondernemingen zijn er in 2022 twee aanvraagperiodes: in maart en september.

Waarvoor is de SLIM-regeling?

De SLIM-regeling ondersteunt werkgevers bij initiatieven voor leren en ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Onder bepaalde voorwaarden kunt u als werkgever SLIM-subsidie aanvragen voor de volgende zaken:

  • Het doorlichten van uw onderneming om te komen tot een opleidings- of ontwikkelplan waarin de scholingsbehoefte inzichtelijk wordt gemaakt vanuit het perspectief van uw onderneming.
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming.
  • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die uw werkenden stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
  • Het (tijdelijk) bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Let op! De activiteit waarvoor subsidie wordt gekregen moet binnen 12 maanden worden afgerond.

Voor wie is de SLIM-regeling?

De regeling staat open voor drie doelgroepen: individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven. De aanvraagperiode in maartis alleen voor individuele mkb-ondernemingen. Voor de andere twee doelgroepen kan in juni een aanvraag gedaan worden. Om als mkb-ondernemer te worden aangemerkt gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent een kleine onderneming als in uw onderneming minder dan 50 personen werkzaam zijn en uw jaaromzet of uw balanstotaal niet hoger is dan € 10 miljoen.
  • U bent een middelgrote onderneming als er in uw onderneming minder dan 250 personen werkzaam zijn en uw jaaromzet niet hoger dan € 50 miljoen is of uw balanstotaal niet hoger dan €43 miljoen.

Hoogte SLIM-subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 25.000. Voor landbouwbedrijven bedraagt de maximale subsidie € 20.000. Voorwaarde voor de subsidie is verder dat de kosten die voor subsidie in aanmerking komen minimaal € 5.000 bedragen. Deze minimale kosten gelden niet als u de subsidie aanvraagt voor een praktijkleerplaats. De subsidie voor een praktijkleerplaats bedraagt € 2.700 per praktijkleerplaats.

Voor kleine ondernemingen is de subsidie voor maximaal 80% van de kosten mogelijk. Voor middelgrote ondernemingen is de subsidie gemaximeerd op 60% van de kosten. U draagt dus altijd zelf minimaal 20% van de kosten als u een kleine onderneming bent of 40% van de kosten als u een middelgrote onderneming bent.

Let op! Per aanvraagperiode geldt een subsidieplafond. Voor de aanvraagperiode in maart bedraagt dit € 15 miljoen en voor de aanvraagperiode in september € 14,2 miljoen. Bij overschrijding van het subsidieplafond vindt toewijzing plaats door middel van loting.

Andere doelgroep

Voor samenwerkingsverbanden in het mkb en voor grootbedrijven is het ook mogelijk om een SLIM-subsidie aan te vragen. Voor deze doelgroepen gelden andere voorwaarden en bedragen. Zij kunnen in juni 2022 een aanvraag indienen.

Wat moet een Subsidieaanvraag SLIM omvatten?

In uw SLIM-subsidieaanvraag moet u onder meer de volgende zaken opnemen:

  • Een beschrijving van het initiatief waarvoor u subsidie aanvraagt.
  • Het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt.
  • De startdatum van het initiatief, de verwachte datum van afronding van het initiatief en een planning van de te ondernemen activiteiten.

De aanvraag kunt u tot 31 maart 2022 17:00 doen via het subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. Ook samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen en van grootbedrijven in de horeca, landbouw en recreatie kunnen in juni een beroep doen op de SLIM-regeling.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur