De stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) die in 2020 werd geïntroduceerd, geldt ook in 2021. In maart van dit jaar kon u deze subsidie al aanvragen. De tweede mogelijkheid is tussen 1 en 30 september.  Aangezien er zeer korte aanvraagperiodes gelden, is het voor organisaties van belang zich goed voor te bereiden. Lees hier waarvoor u de SLIM-subsidie kunt aanvragen en hoe u dit doet.

Waarvoor is de SLIM-regeling?

De SLIM-regeling ondersteunt werkgevers bij initiatieven voor leren en ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Onder bepaalde voorwaarden kunt u als werkgever SLIM-subsidie aanvragen voor de volgende zaken:

  • Het doorlichten van uw onderneming om te komen tot een opleidings- of ontwikkelplan waarin de scholingsbehoefte inzichtelijk wordt gemaakt vanuit het perspectief van uw onderneming.
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor uw werknemers.
  • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die uw werkenden stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
  • Het (tijdelijk) bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Voor wie is de SLIM-regeling?

De regeling staat open voor drie doelgroepen: individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven. De aanvraagperiode in september is alleen voor individuele mkb-ondernemingen. Voor de andere twee doelgroepen kan in 2021 geen aanvraag meer gedaan worden. Om als mkb-ondernemer te worden aangemerkt gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent een kleine onderneming als in uw onderneming minder dan 50 personen werkzaam zijn en in 2020 uw jaaromzet of uw balanstotaal niet hoger was dan € 10 miljoen.
  • U bent een middelgrote onderneming als u geen kleine onderneming bent en in uw onderneming minder dan 250 personen werkzaam zijn en in 2020 uw jaaromzet niet hoger dan € 50 miljoen was of uw balanstotaal niet hoger dan € 43 miljoen.

Hoogte SLIM-subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 25.000. Voor landbouwbedrijven bedraagt de maximale subsidie € 20.000. Voorwaarde voor de subsidie is verder dat de kosten die voor subsidie in aanmerking komen minimaal € 5.000 bedragen. Deze minimale kosten gelden niet als u de subsidie aanvraagt voor een praktijkleerplaats. De subsidie voor een praktijkleerplaats bedraagt € 2.700 per praktijkleerplaats.

Voor kleine ondernemingen is de subsidie voor maximaal 80% van de kosten mogelijk. Voor middelgrote ondernemingen is de subsidie gemaximeerd op 60% van de kosten. U draagt dus altijd zelf minimaal 20% van de kosten als u een kleine onderneming bent of 40% van de kosten als u een middelgrote onderneming bent.

Er is maximaal € 15,3 miljoen subsidie beschikbaar voor deze aanvraagperiode. Als er voor een hoger bedrag subsidie wordt aangevraagd, zal ná 30 september 2021 door loting de behandelvolgorde van de aanvragen bepaald worden.

Wat moet een Subsidieaanvraag SLIM omvatten?

In uw Slim-subsidieaanvraag moet u onder meer de volgende zaken opnemen:

  • Een beschrijving van het initiatief waarvoor u subsidie aanvraagt.
  • Het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt.
  • De startdatum van het initiatief, de verwachte datum van afronding van het initiatief en een planning van de te ondernemen activiteiten.

De aanvraag kan u tot 30 september 2021 doen via het subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. Ook samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen en van grootbedrijven in de horeca, landbouw en recreatie kunnen van 1 juni tot en met 30 juni 2021 een beroep doen op de SLIM-regeling.