Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrencies komen steeds vaker in het nieuws en steeds meer mensen lijken erin geïnteresseerd. Zo ook de Belastingdienst. Want hoe zit het met de fiscale behandeling van deze cryptovaluta voor de aangifte inkomstenbelasting? We zetten het hier voor u uiteen.

Inmiddels worden er honderden verschillende soorten cryptovaluta verhandeld op online platforms. Gelet op de veelal hoge rendementen zijn cryptovaluta steeds meer in trek als een alternatief voor een spaarrekening of beleggingen. Daarom wil ook de Belastingdienst weten hoeveel cryptovaluta er in omgang zijn. En eind 2022 krijgt de Belastingdienst hier via de nieuwe EU-richtlijnen DAC8 en de MiCa verordening (deels) inzage in.

Box 3: vermogen

Het bezit van de cryptovaluta wordt gezien als vermogen en valt onder de vermogensrendementsheffing van box 3. De peildatum ligt op 1 januari. In de aangifte inkomstenbelasting 2021 moet u dus de waarde van uw cryptovaluta op 1 januari 2021 aangeven.

U heeft recht op een heffingsvrij vermogen van € 50.000. Dat wil zeggen dat over de eerste € 50.000 van uw totale vermogen geen vermogensrendementsheffing wordt geheven. Heeft u een fiscaal partner? Dan heeft u samen recht op een heffingsvrij vermogen van € 100.000. Hieronder ziet u een overzicht van de geldende (effectieve) belastingtarieven (forfaitair rendement in combinatie met het belastingtarief van 31%) in de aangifte inkomstenbelasting 2021 indien uw vermogen het heffingsvrije vermogen overstijgt.

  • Bij een totaal vermogen tot en met € 50.000 geldt een effectief tarief van 0,59%.
  • Bij een totaal vermogen van € 50.001 tot en met € 950.000 geldt een effectief tarief van 1,40%.
  • Bij een totaal vermogen vanaf € 950.001 geldt een effectief tarief van 1,76%.

Box 1: inkomen

Een bijzondere situatie kan zich voordoen wanneer u zeer actief handelt in cryptovaluta, bijvoorbeeld in het geval van daytrading. Dan zou de Belastingdienst het standpunt in kunnen nemen dat de handelsactiviteiten normaal vermogensbeheer te boven gaan, met als gevolg dat er sprake is van inkomen uit een werkzaamheid (of inkomen uit een onderneming). De waardestijging van de cryptovaluta wordt dan belast tegen het progressieve tarief van box 1. De onderstaande belastingtarieven zijn van toepassing in box 1 in de aangifte inkomstenbelasting 2021.

  • Bij een totaal inkomen tot en met € 68.507 geldt het belastingtarief van 37,10%.
  • Bij een totaal inkomen vanaf € 68.508 geldt het belastingtarief van 49,50%.

Het is niet eenvoudig te zeggen wanneer actieve handel in cryptovaluta normaal vermogensbeheer te boven gaat. Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat in ieder geval wordt gekeken naar de voorkennis, deskundigheid, ervaring en relaties. Gelet op de huidige populariteit van de cryptovaluta komt er ongetwijfeld meer jurisprudentie op dit gebied en zal dit vraagstuk verder worden uitgediept. Uiteraard houden wij dit voor u in de gaten.

Crypto toch opgeven via de inkeerregeling

Komt u er nu achter dat u in eerdere jaren heeft verzuimd om uw cryptovaluta aan te geven in uw aangiften inkomstenbelasting? Dan is het verstandig om dit vermogen alsnog aan te geven. Eind 2022 zal de Belastingdienst namelijk steeds beter kunnen achterhalen wie dergelijke vormen van vermogen bezit. Via de inkeerregeling geeft u zelf aan dat u een bepaald vermogen zoals cryptovaluta – al dan niet opzettelijk – hebt verzwegen. U moet dan de verschuldigde belasting uiteraard alsnog betalen, plus rente. Maar omdat u het vrijwillig opgeeft, zal de Belastingdienst hier rekening mee houden met het bepalen van een eventuele boete.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur