Voor de eigen woning gelden duidelijke, strenge fiscale regels. Kunt u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet betalen? Dan mag uw geldverstrekker u een betaalpauze geven. Op basis van twee goedkeuringen behoeft de aftrek van uw hypotheekrente door een betaalpauze onder voorwaarden niet verloren te gaan. Deze betaalpauze loopt per 31 december 2021 af.

Vanaf 2022 weer hypotheekrente gaan betalen

Geldverstrekkers zoals banken boden woningeigenaren de mogelijkheid een betaalpauze van rente en aflossing op hun hypotheek, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Aan deze goedkeuringen zijn vanzelfsprekend voorwaarden verbonden. Deze regeling zal per 31 december 2021 definitief worden beëindigd. Om aftrek van uw hypotheekrente niet te verliezen moet u vanaf 2022 uw hypotheekrente weer gaan betalen.

Wat zijn de gevolgen van een betaalpauze?

Een betaalpauze kan tot gevolg hebben dat uw voorlopige aanslag over 2021 of 2022 te laag uitvalt, omdat u minder of geen hypotheekrente kunt aftrekken. U moet uw voorlopige aanslag zelf aanpassen. Uiteraard kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Door de verminderde renteaftrek valt uw inkomen waarschijnlijk hoger uit. Dit kan ook gevolgen hebben voor eventuele toeslagen. U moet ook de hoogte van uw toeslagen zelf aanpassen.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur