Als werknemers ziek zijn, krijgen ze hun salaris gewoon doorbetaald. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen ze een beroep doen op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Als zorgondernemer bent u echter zelf verantwoordelijk voor uw inkomen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u uw inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid opvangen.

Het is daarbij belangrijk om te beseffen dat elke situatie anders is. Als u zich voor arbeidsongeschiktheid wilt verzekeren, is het verstandig om dit goed af te stemmen met uw adviseur. De hoogte van het uit te keren bedrag en na welke wachttijd dit uitgekeerd moet gaan worden, zijn daarbij essentieel. Afhankelijk hiervan en van de verzekeringsmaatschappij en de voorwaarden kunnen de kosten variëren.

Tip! De kosten van deze verzekering mag u wel elk jaar in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Hoe veel dit is, is natuurlijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie.