De EU heeft een richtlijn uitgevaardigd om de fiscale transparantie in de digitale economie te vergroten. Deze wordt ook wel DAC7 genoemd. Om deze richtlijn in de Nederlandse wet te implementeren heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend. Hiermee worden digitale platformen verplicht informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. Het wetsvoorstel moet per 1 januari 2023 van kracht gaan. In dit artikel zetten we alles wat u moet weten over de nieuwe richtlijn voor u uiteen.

Digitale platformen (operator)

Op digitale platformen kunnen verkopers hun producten en diensten digitaal verkopen. Voorbeelden hiervan zijn Marktplaats en Uber. Digitale platformen worden de laatste jaren steeds omvangrijker. DAC7 definieert een platform als elke vorm van software, website, app of andersoortige regeling die verkopers/leveranciers verbindt met gebruikers. Via dit platform worden zij in staat gesteld om tegen een bepaalde vergoeding relevante activiteiten uit te voeren. De relevante activiteiten waar DAC7 op ziet zetten we hieronder uiteen:

  • De verhuur van een onroerend goed.
  • Het verrichten van persoonlijke diensten, zoals (maaltijd)bezorgdiensten of chauffeursdiensten.
  • De verkoop van goederen.
  • De verhuur van vervoer/voertuigen.
  • Investeringen in het kader van crowdfunding.

Fraudebestrijding

Doel van het wetsvoorstel is om fraude beter te bestrijden en het aangeven van inkomsten te bevorderen. Digitale platforms worden verplicht inkomsten van verkopers op hun digitale platformen te identificeren, traceren en rapporteren. Hierbij is het niet van belang of het platform zich binnen of buiten de EU bevindt.  Alle EU-lidstaten nemen deze richtlijn in hun belastingwetgeving op.

De gerapporteerde gegevens worden gebruikt voor elke vorm van belasting van een lidstaat of de lokale overheid. Niet alleen wordt de informatie gebruikt voor de heffing van inkomstenbelasting, winstbelasting  of btw, maar bijvoorbeeld ook voor de heffing van toeristenbelasting. Overigens zijn de btw-regels over E-commerce per 1 juli al ingrijpend gewijzigd.

Transparantie

Door onderlinge gegevensuitwisseling tussen de lidstaten onderling wordt de transparantie van digitale platformen verbeterd. Deze platformen hoeven de benodigde gegevens over verkopers dan ook maar aan één belastingautoriteit aan te leveren. Die zorgt voor een automatische uitwisseling met de overige belastingautoriteiten in de EU.

Let op! Het wetsvoorstel moet nog door het parlement worden aangenomen.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur