Cyber security en privacy

Cyber security tegen hacken, malware en datalekken
Overheid moet toestemming vragen voor digitaal berichtenverkeer

Cyber security en privacy

Cyber security tegen hacken, malware en datalekken

We transformeren in hoog tempo naar een digitale economie. Organisaties verwerken enorme hoeveelheden data waarmee zij hun commerciële prestaties kunnen verbeteren. Artificiële intelligentie vult onze menselijke vermogens aan. Tegenover alle kansen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen, staat een toenemende bezorgdheid over de impact op de cyber security en de privacy. De grote uitdaging voor u als ondernemer is om de juiste balans te vinden in enerzijds het gebruik van data voor uw commerciële prestaties en anderzijds het naleven van wet- en regelgeving, zoals de AVG. Wie de optimale balans vindt, heeft de meest duurzame kansen in zijn of haar marktsegment.

Nieuwe businessmodellen waarborgen met cyber security

Door de exponentiële groei van digitale handel, datacreatie en datagebruik ontstaan nieuwe businessmodellen en mogelijkheden om nieuwe markten aan te boren. Bedrijfsprocessen kunnen eenvoudiger worden gemaakt, nieuwe markten komen beschikbaar en grote kostenbesparingen zijn mogelijk. Daarmee levert de digitale economie interessante nieuwe kansen voor een hogere winstgevendheid. Cyber security is een belangrijke voorwaarde voor uw digitale succes.

Scherpe regelgeving voor privacy: de AVG

Tegenover de nieuwe kansen staat een aantal bedreigingen. Bedrijven die niet optimaal zijn beveiligd, lopen het risico dat persoonsgegevens en andere gevoelige informatie worden gelekt of gestolen. Ook identiteitsfraude neemt een behoorlijke vlucht. Vandaar dat de Europese Unie aangescherpte regelgeving heeft uitgevaardigd om het vertrouwen in de digitale economie te verbeteren. In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing waarmee de bescherming van (persoons)gegevens wordt geregeld. Voldoet u al aan de AVG?

IT Assurance en Security

IT maakt bedrijfsprocessen steeds effectiever en efficiënter, maar tegelijkertijd wordt u steeds afhankelijker van IT. U heeft behoefte aan betrouwbare systemen om inkomstenderving, reputatieschade en schadeclaims te voorkomen. Zekerheid over de kwaliteit van IT is van groot belang. Niet alleen omwille van de continuïteit en kwaliteit van vitale bedrijfsprocessen, maar ook vanwege de hoge eisen aan transparantie, IT-governance (goed ondernemingsbestuur) en compliance (voldoen aan wet- en regelgeving).

Compleet pakket aan IT-dienstverlening

Ons complete pakket van diensten helpt u om de informatievoorziening en IT-dienstverlening onder controle te krijgen en te houden. Dat geldt zowel voor de interne, als de uitbestede IT-diensten. We ondersteunen u bij het ‘in control’ zijn. We leveren IT audit en security diensten die aansluiten bij de wijze waarop intern de belangrijkste risico’s worden ondervangen (‘Wie doet wat? Wanneer en hoe?’). Dat doen wij op een praktische wijze door in overleg te treden met u en uw medewerkers.

Gespecialiseerd team in Cyber security en privacy

Ons team van gespecialiseerde IT-auditors met ervaring en kennis van omvangrijke en complexe IT-systemen en organisaties staat voor u klaar. Onze IT-auditors zijn onafhankelijk en op grond van hun ervaring en opleiding de aangewezen deskundigen om advies te verlenen en IT audits uit te voeren. Ze zijn deskundig op het gebied van informatiebeveiliging, data-analyses, IT-beheersing en de afstemming tussen IT en de bedrijfsprocessen. Ze geven u adviezen en een onafhankelijk oordeel over kwaliteitsaspecten van IT.