Als u in 2021 één of meer fouten heeft gemaakt in uw aangiftes omzetbelasting, kunt u dit corrigeren met een suppletieaangifte. Doe dit vóór 1 april 2022. Dan voorkomt u dat u 4% belastingrente moet betalen over de nog te betalen btw. Wij zetten hier alle regels rondom de btw-suppletie voor u uiteen en vertellen u waar u op moet letten.

Wanneer dient u suppletieaangifte in?

Als u uw btw-aangifte al heeft ingediend, kunt u bij een correctie van meer dan € 1.000 de aangifte alleen nog wijzigen via een suppletie. Kleinere correcties kunt u verrekenen bij de eerstvolgende btw-aangifte.

Let op! Het gaat om het per saldo terug te krijgen of te betalen bedrag. Heeft u bijvoorbeeld € 1.600 te weinig btw aangegeven en € 900 te weinig btw afgetrokken, dan is het verschil € 700. Dit kunt u corrigeren via de eerstvolgende btw-aangifte.

Check uw btw-aangiftes

Veelal worden de btw-aangiftes na afloop van een jaar nogmaals goed gecontroleerd, vaak voor de opmaak van uw jaarrekening. Gemaakte fouten hoeft u niet meer per tijdvak te splitsen. U kunt dus voor het hele jaar 2021 één suppletieaangifte indienen.

Nog binnen aangiftetermijn?

Heeft u een suppletie ingediend over een tijdvak waarvan de aangiftetermijn nog niet is verstreken? Dan kunt u het verschuldigde bedrag voor de uiterste betaaldatum van dat tijdvak betalen, zonder dat u een nieuwe btw-aangifte indient. De Belastingdienst verwerkt uw suppletie dan als een verbeterde aangifte.

Geen belastingrente met btw suppletie

Dient u een suppletieaangifte btw over 2021 in vóór 1 april? Dan bent u geen belastingrente verschuldigd. Dient u de suppletieaangifte vanaf 1 april 2022 in? Dan betaalt u 4% belastingrente vanaf 1 januari 2022.

Verzuimboete

In principe legt de Belastingdienst een verzuimboete op, ook als de suppletieaangifte vóór 1 april 2021 is ingediend. Deze verzuimboete is 5%, maar maximaal € 5.514. De Belastingdienst legt echter geen verzuimboete op als:

  • Het te betalen btw-bedrag op de suppletie maximaal € 20.000 is.
  • Of het te betalen btw-bedrag op de suppletie kleiner is dan 10% van de btw die u over heel 2021 per saldo al betaalde, dan wel ontving.

Let op! Zonder tijdige suppletie riskeert u mogelijk ook een vergrijpboete die kan oplopen van 25% (bij grove schuld) tot 50% (bij opzet).

Pas op met btw nihil aangiften

In de praktijk gebeurt het wel eens dat ondernemers voor de btw soms ‘nihil’-aangiften indienen, bijvoorbeeld omdat de boekhouding niet op tijd is bijgewerkt en zo toch de deadline voor het indienen van de aangifte is gehaald. Doe dat in geen geval! Er gelden forse geldboetes voor wie opzettelijk niet, te weinig of te laat de verschuldigde btw op aangifte betaalt. De belastingdienst ziet dit als een vergrijp en kan in deze gevallen vergrijpboetes opleggen. Deze zijn hoger dan verzuimboetes.

Geschreven door:

Belastingadviseur Henk van Assen

Henk van Assen LL.M.

Belastingadviseur en btw specialist