Begeleiding bij uw bedrijfsovername

Corporate Finance
Bedrijfsovername begeleiding

Begeleiding bij uw bedrijfsovername

Corporate Finance

Een bedrijfsovername is niet alleen een zakelijke aangelegenheid. Het overdragen van een onderneming heeft ook een emotionele kant. De grote belangen die met dit complexe proces gepaard gaan, vragen om een objectieve en kritische blik. Wij zorgen ervoor dat bij uw bedrijfsovername alle zaken de juiste aandacht krijgen op het juiste moment.

Bedrijfsovername opties:

Er zijn veel manieren om een bedrijf (gedeeltelijk) van eigenaar te laten wisselen. De meest gangbare zijn:

  • Bedrijfsoverdracht: de (gedeeltelijke) overdracht van de activa en passiva of de aandelen aan een koper.
  • Management buy-in: het verwerven van het eigendom en de leiding van een onderneming door iemand van buiten de organisatie.
  • Management buy-out: het verwerven van het eigendom en de leiding van een onderneming door het zittende management.
  • Fusie: het samenvoegen van de activa en passiva of aandelen van ondernemingen en het onder gezamenlijk bestuur voortzetten van de bedrijfsactiviteiten.

Het begeleidingstraject

Een succesvolle bedrijfsovername vraagt om een actieve deelname van alle betrokken partijen. Tijdens een begeleidingstraject besteden we daar gericht aandacht aan. Wij sturen het gehele proces van bedrijfsovername aan, en zien er op toe dat alle betrokkenen tijdig hun afspraken nakomen.