De waarde van uw onderneming

Artikel
De waarde van uw onderneming

De waarde van uw onderneming

Artikel

Expertise: Corporate Finance
Onderwerp: Bedrijfsovername
Laatste update: 02 mei 2019
Gepubliceerd: 02 mei 2019

Veel mkb-ondernemers hebben de uiteindelijke doelstelling om hun onderneming te verkopen en op deze manier hun pensioen (deels) te financieren. Vaak is echter onduidelijk wat de onderneming waard is en welke factoren deze waarde beïnvloeden. Welke aspecten hebben een waardeverhogend effect op een onderneming? En welke hebben juist een waardevernietigend effect? DRV Corporate Finance stipt in dit artikel een aantal belangrijke punten aan.

Drie hoofzaken voor de waarde van uw onderneming

Voor een potentiële koper van uw onderneming zijn er doorgaans drie hoofdzaken die in grote mate de waarde van uw onderneming bepalen.

Omvang vrije geldstromen

Allereerst is de omvang van de toekomstige vrije geldstromen van belang. Dit is immers wat de koper van de onderneming terugkrijgt voor de investering in uw onderneming.

Timing vrije geldstromen

Daarnaast is de timing van deze vrije geldstromen van belang. De koper geeft vanzelfsprekend de voorkeur aan geldstromen op korte termijn in plaats van op lange termijn. Dit geld kan dan weer eerder aangewend worden voor andere doelstellingen of investeringen die op hun beurt weer waarde voor de koper kunnen creëren. In een waardebepaling wegen verwachte geldstromen, zowel negatief als positief, in de nabije toekomst daarom zwaarder dan die in de verdere toekomst.

Risico

Ten slotte is de mate van zekerheid waarmee de verwachte toekomstige geldstromen plaats zullen vinden van belang. Naarmate er meer onzekerheid is over deze toekomstige geldstromen en de koper meer risico loopt, resulteert dit in een hogere rendementseis en een lagere rekenkundige waarde.

Hierna worden een aantal aspecten uitgewerkt waarvan de impact op de waarde van een onderneming in praktijk vaak onderschat wordt. Deze hebben allen impact op omvang, timing of risico van de vrije geldstromen.

Afhankelijkheid van de ondernemer

Een aspect dat bij (met name kleinere) mkb-ondernemingen vaak speelt is afhankelijkheid van de ondernemer. Een risico dat een overname met zich mee brengt, is dat de huidige onderneming voor het functioneren sterk afhankelijk is van de huidige eigenaar. Denk hierbij aan relaties met klanten en werknemers. In hoeverre komen de huidige klanten terug vanwege de huidige eigenaar? Zullen deze klanten blijven komen wanneer het bedrijf wordt overgenomen door een voor hen onbekende koper? Heeft de huidige eigenaar cruciale kennis of vaardigheden voor het runnen van de onderneming die mogelijk verloren gaan bij een overname?

Naarmate de onderneming meer afhankelijk is van de eigenaar heerst er meer onzekerheid over de verwachte geldstromen. Dit verhoogde risico leidt tot een hogere rendementseis en heeft daarmee een waardedrukkend effect. Het is daarom van belang dat een sterk managementteam aan het roer van de onderneming staat, zodat de onderneming hierop kan verder bouwen na een eventueel vertrek van de huidige eigenaar. Hier wordt de afhankelijkheid van de ondernemer afgebouwd in de aanloop naar een verkoop.

Concentratie van het klantenbestand

Naast de afhankelijkheid van de ondernemer speelt ook de afhankelijkheid van klanten een rol in het risicoprofiel. Wanneer een onderneming een zeer geconcentreerd klantenbestand heeft, waar de onderneming voor een groot deel van haar omzet afhankelijk is van een klein aantal klanten, brengt dit een hoger risico met zich mee. Het verlies van één grote klant kan dan vergaande gevolgen hebben voor de onderneming.

Ook in deze situatie zal een potentiële koper een hoger risico lopen en vanwege onzekerheid in de verwachte geldstromen een hogere rendementseis hanteren. Dit heeft een waardedrukkend effect. Het meest aantrekkelijk voor een potentiële koper is een onderneming met een divers klantenbestand, waar het verlies van één klant geen groot effect zal hebben op de geldstromen van de onderneming.

Uitbreidingsinvesteringen

Een echte ondernemer ziet veel kansen en mogelijkheden. Wanneer de ondernemer mogelijkheden tot investeringen ziet is het altijd van belang kritisch te beoordelen of deze investeringen daadwerkelijk waarde creëren en binnen een acceptabele periode zijn terug te verdienen. Indien binnen de door de koper gehanteerde terugverdienperiode, de hogere opbrengsten uit hoofde van de investering, rekening houdend met de elementen tijd, geld en risico, niet opwegen tegen de investering, heeft dit een waardedrukkend effect. Immers, een ondernemer neemt beslissingen om hier in de toekomst (economisch) beter van te worden.

Werkkapitaal

Ten slotte is het werkkapitaal een aandachtspunt dat vaak wordt onderschat door de ondernemer. Met name debiteuren-, crediteuren- en voorraadbeheer hebben een significante impact op de waarde van een onderneming. Dalende crediteuren betaaltermijnen, stijgende debiteuren betaaltermijnen en stijgende voorraadposities leiden in aanloop naar een overdracht van de onderneming ertoe dat er sterk geïnvesteerd moet worden in werkkapitaal. Deze benodigde investeringen in werkkapitaal worden door de potentiële koper in acht genomen en leiden tot lagere vrije geldstromen. Dit heeft een waardedrukkend effect.

Het monitoren en managen van werkkapitaal posities is dan ook van groot belang. Denk hierbij aan een strak debiteurenbeleid waarbij tijdig gefactureerd wordt en snel actie ondernomen wordt wanneer er sprake is van achterstallige betalingen. Een ander belangrijk aspect is het optimaliseren van voorraadposities. Inzicht in de omloopsnelheden van verschillende producten is hierbij van belang, zodat er enerzijds geen nee-verkopen plaatsvinden en anderzijds geen onnodig grote en incourante voorraadposities zijn. Crediteurenbeheer is wellicht moeilijker te realiseren. Het uitgangspunt is dat in de onderhandelingen met leveranciers gunstigere betaaltermijnen worden gerealiseerd. Wanneer u uw facturen in 60 dagen kunt betalen in plaats van 30 kan dit een (eenmalig) grote impact hebben op de vrije geldstromen van uw onderneming.

Heeft u vragen over de verkoop of waarde van uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met DRV Corporate Finance op. Wij kunnen u in samenwerking met onze collega’s van DRV Performance Improvers ook begeleiden bij het verkoopklaar maken van uw bedrijf.