Vanwege het coronavirus is kinderopvang alleen mogelijk voor ouders in cruciale beroepen. Voor de overige ouders blijven de kosten van kinderopvang wel gewoon doorlopen, terwijl deze kinderopvang niet plaatsvind. Het kabinet heeft besloten deze kosten te compenseren.

Rekening kinderopvang blijven betalen

Door de compensatie kunnen ouders de rekening van de kinderopvang ook blijven betalen. Belangenorganisaties in de kinderopvang en de overheid hebben hiertoe opgeroepen. Dit voorkomt tal van uitvoeringsproblemen en bovendien behoudt het kind dan recht op zijn of haar kinderopvangplaats.

Recht op kinderopvangtoeslag gehandhaafd

Ook blijft het recht op kinderopvangtoeslag op deze manier gehandhaafd. Er hoeven dan ook geen wijzigingen aan de Belastingdienst te worden doorgegeven.

Let op! Als het inkomen wijzigt, al dan niet veroorzaakt door de coronacrisis, moet dit wél zo spoedig mogelijk aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Bij een lager inkomen ontvangt u namelijk meer toeslag, bij een hoger inkomen minder.

Eigen bijdrage kinderopvang gecompenseerd

Het kabinet gaat de eigen bijdrage van ouders compenseren. Dit geldt zowel voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De compensatie is het verschil tussen de factuurprijs en de ontvangen kinderopvangtoeslag.

De overheid vergoedt de maximum uurprijs voor kinderopvang. Organisaties die een hogere uurprijs rekenen, nemen het bedrag daarboven voor hun rekening. Die compensatie verloopt via de kinderopvangorganisaties.

Let op! De compensatie geldt vooralsnog voor de periode tussen 16 maart en 6 april. Indien nodig wordt de regeling verlengd. Door de gisteren aangekondigde maatregelen, is de verwachting dat de periode verlengd wordt naar 28 april.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur