Werkgevers worden in de nabije toekomst verplicht om de CO2-uitstoot van hun personeel bij te gaan houden. Een nieuwe wet die volgt uit het Klimaatakkoord is in voorbereiding en had dit jaar al in moeten gaan. Dit is echter nog niet gebeurd vanwege de lange kabinetsformatie. De verwachting is dat het nieuwe kabinet dit alsnog snel zal gaan doen. In dit artikel kunt u alvast lezen wat de plannen zijn.

Wat moet worden bijgehouden?

De bij te houden uitstoot betreft al het zakelijke reizen van het personeel: dus zowel het woon-werkverkeer als alle overige zakelijke reizen. U moet in ieder geval gaan bijhouden welk type vervoersmiddel uw werknemers gebruiken: fiets, bromfiets, snorfiets, auto of het openbaar vervoer.

Ook moet er een onderscheid per gebruikte auto gemaakt worden. Personenauto’s hebben nu eenmaal een verschil in CO2-uitstoot, die onder meer afhankelijk is van merk, gewicht, gebruik en ouderdom van de auto.

Alleen grote werkgevers

De verplichting gaat vooralsnog alleen gelden voor grote werkgevers met meer dan 100 werknemers. Dit betreft zo’n 7.000 bedrijven. Ook gaat het voorlopig alleen om het bijhouden van de uitstoot, maar vanaf 2026 zal er ook een norm aan de uitstoot gekoppeld worden. Wat er gebeurt als een bedrijf die norm overschrijdt, is nog niet bekend.

Let op! De Tweede en Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel nog behandelen en goedkeuren. Uiteraard houden we u op de hoogte als hier meer over bekend wordt.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur