Had u in 2021 recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) of het loonkostenvoordeel (LKV)? Dan heeft het UWV u 14 maart van dit jaar een voorlopige berekening toegestuurd. Controleer deze berekening goed. U kunt namelijk tot en met 1 mei 2022 correcties aanbrengen.

LIV, jeugd-LIV en LKV

Het LIV, jeugd-LIV en het LKV zijn een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers met een laag loon, jeugdigen met een laag loon en werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst hebben. In de berekening ziet u voor welke werknemers u recht heeft op een tegemoetkoming en voor welk bedrag.

LIV

Had u in 2021 een of meerdere werknemers in dienst met een loon van minimaal € 10,48 tot en met maximaal € 13,12 gemiddeld per uur? En werden er voor deze werknemers in 2021 minimaal 1248 uren verloond? Dan heeft u waarschijnlijk recht op het LIV dat kan oplopen tot € 960 per werknemer per jaar.

Jeugd-LIV

Had u in 2021 een of meerdere werknemers in dienst die op 31 december 2020 18, 19 of 20 jaar oud waren? En was het gemiddelde uurloon van deze werknemers nagenoeg gelijk aan het wettelijk minimumloon voor hun leeftijd? Dan heeft u waarschijnlijk recht op het jeugd-LIV. Dit jeugd-LIV kan oplopen tot € 613,60 per werknemer per jaar.

LKV

Had u in 2021 een of meerdere voormalig werkloze oudere werknemers, arbeidsgehandicapte werknemers, werknemers uit de doelgroep banenafspraak of scholingsbelemmerden in dienst? Dan heeft u mogelijk recht op een LKV dat kan oplopen tot maximaal € 6.000 per werknemer per jaar.

Let op! Een belangrijke voorwaarde voor het LKV is de aanwezigheid van een zogenaamde doelgroepverklaring.

Controleer voorlopige berekening

Het UWV berekent voor welke werknemer(s) u recht heeft op het LIV, jeugd-LIV en/of LKV. Dit gebeurt aan de hand van uw aangiften loonheffingen 2021 die u uiterlijk 31 januari 2022 bij de Belastingdienst indiende. Van het UWV heeft u 14 maart 2022 een voorlopige berekening ontvangen. In de specificaties hierbij ziet u voor welke werknemer(s) u recht heeft op het LIV, jeugd-LIV en/of LKV en voor welk bedrag.

Geef wijzigingen uiterlijk 1 mei door

Soms klopt de voorlopige berekening niet, omdat niet alle gegevens juist in de aangifte loonheffingen zijn opgenomen. Het kan dan zijn dat u minder tegemoetkoming krijgt dan waar u recht op heeft. Krijgt u door een fout te veel aan tegemoetkoming, dan wordt dit later teruggevorderd. Daarbij kan een boete opgelegd worden en rente geheven. U kunt deze aangiften tot en met uiterlijk 1 mei 2022 wijzigen.

Let op! Wijzigingen in de aangifte loonheffingen ná 1 mei 2022 worden niet meer meegenomen in de definitieve berekening van het LIV, jeugd-LIV en LKV.

Zijn alle gegevens juist in de aangifte loonheffingen opgenomen, maar klopt de voorlopige berekening desondanks niet? Dan kunt u bellen met de UWV Telefoon Werkgevers. U kunt ook bellen als u nog geen voorlopige berekening heeft ontvangen.

Laat ons de voorlopige berekening checken

Verzorgen wij voor u de salarisadministratie? Stuur de voorlopige berekening dan naar ons door. Wij controleren de berekening voor u en geven mogelijke correcties in de aangiften loonheffingen tijdig door aan de Belastingdienst.

Subsidies voor personeel bijtijds herkennen

Als werkgever kunt u in aanmerking komen voor subsidies als u personeel aanneemt met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld met de LKV en het LIV, maar ook tal van andere subsidies. Die moet u echter wel ieder jaar zelf bijtijds aanvragen. Wij kunnen u helpen die subsidiemogelijkheden eenvoudig te herkennen en benutten met onze software. Zo kunnen wij voor iedere (nieuwe) werknemer door middel van een door hen in te vullen korte vragenlijst nagaan of er een passende subsidie is. In het afgelopen jaar hebben we voor verschillende werkgevers subsidiemogelijkheden gesignaleerd en succesvol aangevraagd. Tot nu toe zijn alle aanvragen gehonoreerd. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie? Lees dan hier hoe wij kosteloos een scan voor u uitvoeren op personeelssubsidies.

 

 

 

Geschreven door:

Salarisadviseur Corné Willemse

Corné Willemse BBA RPP

Salarisadviseur