Speciaal voor mkb-ondernemers binnen de creatieve sector, biedt het Ministerie van Economische Zaken opnieuw de MIT-regeling (MKB-Innovatiestimulering Topsectoren) aan. Deze regeling heeft als doel kennis te ontwikkelen, waarbij samenwerking tussen ondernemers en kennisinstellingen zoveel mogelijk wordt gestimuleerd.

Verdeeld over twee ronden stelt de TOPsector creatieve industrie budget beschikbaar voor kennisvouchers, Innovatie Prestatie Contracten en R&D-samenwerkingsprojecten. Met de MIT-regeling kunnen mkb-ondernemingen subsidie ontvangen voor de volgende activiteiten:

  • haalbaarheidsstudies als voorbereiding op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling;
  • vouchers voor het beantwoorden van kennisvragen door kennisinstellingen;
  • detachering hoogopgeleid personeel voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie;
  • samenwerkingsprojecten op het gebied van industrieel en experimenteel onderzoek;
  • samenwerking (10 tot 20 bedrijven) voor een meerjarig innovatieproject binnen dezelfde regio, keten of branche.

Budget

Voor kennisvouchers is in totaal 300.000 euro beschikbaar en voor Innovatie Prestatie Contracten 560.000 euro. R&D-samenwerkingsprojecten kunnen gezamenlijk 940.000 euro verdelen. 

Deadline

De eerste ronde voor kennisvouchers en Innovatie Prestatie Contracten is opengesteld van 15 april tot en met 12 mei 2014. In de tweede ronde wordt het budget voor R&D-samenwerkingsprojecten verdeeld. Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 juni tot en met 22 september 2013.