Sinds 2014 kunnen startende exporteurs die een (nieuwe) buitenlandse markt willen verkennen een missievoucher aanvragen. De vouchers geven een korting van maximaal €1500,- voor deelname aan een meerdaagse uitgaande handelsmissie of een collectieve beursinzending. Het aantal missievouchers voor 2015 is verhoogd naar 800. Het totale budget komt voor 2015 daarmee op € 1,2 miljoen.

Voorwaarden

De missievoucher moet voorafgaand aan een handelsmissie of collectieve activiteit worden aangevraagd. De activiteit waarvoor u een aanvraag wilt indienen, moet in de komende 12 maanden plaatsvinden.

Subsidieaanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 18 december 2015 of tot het budgetplafond is bereikt. Er wordt maximaal 1 voucher per bedrijf per jaar versterkt.