Vanwege het coronavirus werd in de zorgsector veelvuldig personeel in- en uitgeleend. Ook werden medische hulpmiddelen met regelmaat kosteloos geleverd. Om de btw-regels hierbij geen beperking te laten zijn, heeft het ministerie van Financiën destijds een tweetal aanpassingen gedaan. Deze zijn per 1 oktober 2021 te vervallen.

Btw-coronamaatregelen vervallen per 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober 2021 zijn de btw-coronamaatregelen komen te vervallen. Het betreft specifiek de goedkeuringen voor toepassing van de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel, de goedkeuring van het btw-nultarief op mondkapjes en de kosteloze zorggoederen. Dit heeft gevolgen voor de besproken goederen en diensten. Voor zowel bij de inkoop (aftrek van btw) als bij de verkoop van deze goederen (het te hanteren tarief) moet rekening gehouden worden met de vervallen goedkeuringen. Wij adviseren u graag over de mogelijke consequenties.

In- en uitlenen zorgpersoneel vrijgesteld van btw

Het uitlenen van zorgpersoneel is onder voorwaarden vrijgesteld van btw. Vereist is wel dat de zorginstelling of -inrichting is vrijgesteld van btw. Verder geldt dat alleen de brutoloonkosten in rekening worden gebracht, plus een kostenvergoeding van maximaal 5%. Met de uitleen van personeel mag ook geen winst worden beoogd of gemaakt.

Let op! De maatregel heeft geen invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Dit betekent bijvoorbeeld dat een uitlener die normaal gesproken voor de btw belaste prestaties levert en daardoor de inkoop-btw kan aftrekken, dit kan blijven doen.

Kosteloze zorggoederen wel btw aftrekbaar

De btw op medische hulpgoederen en medische apparatuur die kosteloos worden geleverd aan zorginstellingen of -inrichtingen, is onder voorwaarden aftrekbaar. Vereist is dat het goederen betreft die voorkomen op deze lijst van de Wereld Douaneorganisatie en verband houden met het coronavirus.

Voorwaarden

Er geldt wel als voorwaarde dat de kosten voor de ondernemer behoren tot de algemene kosten. De aftrek van btw voor deze ondernemer wordt bepaald op basis van de totale omzet, waarbij de kosteloos geleverde goederen niet meetellen. Ten slotte moet op de factuur vermeld zijn dat gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling en moeten de gegevens inzake de vrijstelling in de administratie bewaard worden.

Btw-regels zorgsector met terugwerkende kracht

De bovenstaande goedkeuringen van het ministerie met betrekking tot de btw gelden met terugwerkende kracht tot 16 maart 2020 en blijven van kracht tot 31 december 2020.

Geen btw op mondkapjes vanaf eind mei

De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat vanaf 25 mei 2020 tot en met 31 december 2020 geen btw op mondkapjes meer betaald moet worden. Dit geldt voor alle typen mondkapjes (zowel medisch als niet-medisch), ongeacht aan wie deze worden verkocht. Aanleiding van deze maatregel is dat het per 1 juni verplicht is om een mondkapje te dragen in het OV. Normaal gesproken geldt voor mondkapjes een btw-tarief van 21%, maar door deze maatregel kunnen verkopers dus tijdelijk het 0% btw-tarief toepassen. Bij toepassing van het 0% btw-tarief behouden de verkopers hun recht op verrekening van eventuele btw over hun kosten in de btw-aangifte.

Ook versoepeling voor persoonlijke beschermingsmiddelen door douane

Ook op het gebied van Douane zijn versoepelingen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Meer daarover kunt u lezen in het artikel over de versoepelingen van de Douane in verband met corona.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of het specialistenteam corona. U kunt ook uw contactgegevens achterlaten en wij nemen contact met u op.

Geschreven door:

Belastingadviseur Henk van Assen

Henk van Assen LL.M.

Belastingadviseur en btw specialist