Sinds de coronacrisis kiezen veel ondernemers ervoor om hun diensten online aan te bieden. Denk hierbij aan cursussen, concerten of games via internet. De btw-behandeling van online dienstverlening kan verschillen van die van de dienstverlening zoals u gewend bent. Levert u online diensten aan particulieren of bent u dit van plan? Lees dan in dit artikel hoe u aan uw verplichtingen op btw-gebied moet voldoen.

Gaat het om een elektronische dienst of niet?

Allereerst moet u bekijken of de door u verrichte (online) dienst kwalificeert als elektronische dienst. Hierbij gelden twee vereisten:

  1. De dienst worden over internet of een elektronisch netwerk verleend.
  2. De dienst is grotendeels geautomatiseerd, vergt slechts gering menselijk ingrijpen en kan zonder informatietechnologie niet worden verricht.

Het bepalen of een dienst kwalificeert als elektronische dienst is niet altijd even gemakkelijk. Zo is het elektronisch leveren van films, games en cursussen op afstand, waarbij het proces geautomatiseerd is en weinig menselijk ingrijpen vergt, aangewezen als elektronische dienst. Aan de andere kant is het leveren van films en spellen op cd of dvd geen elektronische dienst. Ook het gebruikelijke online (live) onderwijs, waarbij een docent uitleg geeft kwalificeert niet als elektronische dienst.

Btw-tarieven

Bij het bepalen welk btw-tarief van toepassing is voor afnemers in Nederland, is het van belang of een dienst al dan niet als elektronisch kwalificeert. Zo is de toegang tot de bioscoop belast met 9%, maar voor de vergoeding ter zake van een online film geldt het algemene tarief van 21%. Online sportlessen zijn normaal gesproken belast met 21% btw. Maar in deze zware tijden is goedgekeurd dat sportscholen online sportlessen kunnen aanbieden tegen het lage 9% btw-tarief.

Verschil btw-regels voor dienstverlening aan ondernemers en particulieren

Wanneer een dienst kwalificeert als ‘elektronische dienst’ gelden andere btw-regels voor diensten aan btw-ondernemers en particulieren. Het verschil is met name voor internationale dienstverlening van belang. Bij dienstverlening aan een btw-ondernemer in een ander EU-land geldt dat de heffing van btw wordt verlegd naar de afnemer.

Bij dienstverlening aan een online particulier in een ander EU-land geldt dat de plaats van dienst de plaats is waar de afnemer gevestigd is. Dit in tegenstelling tot reguliere dienstverlening aan particulieren, waarbij de vestigingsplaats van de leverancier bepalend is. Aangezien de btw niet verlegd kan worden naar een particulier (deze is immers niet btw-plichtig) bent u in de betreffende lidstaat btw verschuldigd. Hierbij geldt wel een omzetdrempel van € 10.000. Na overschrijding van deze drempel moet dus buitenlandse btw berekend worden. Houd dit dus goed in de gaten om naheffingsaanslagen en boetes te voorkomen.

Btw afdragen in het buitenland

Indien u veel grensoverschrijdende elektronische diensten verleent is het uiteraard erg bewerkelijk om u in al die landen te registreren om zo de buitenlandse btw te kunnen afdragen. Hiervoor is op Europees niveau de Mini-One-Stop-Shop (MOSS) in het leven geroepen. In dit artikel vertellen wij u meer hoe u met de MOSS registratie in verschillende EU-landen kunt voorkomen.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of het specialistenteam corona. U kunt ook uw contactgegevens achterlaten en wij nemen contact met u op.

Geschreven door:

Belastingadviseur Henk van Assen

Henk van Assen LL.M.

Belastingadviseur en btw specialist