Het nieuwe voetbalseizoen is weer begonnen, de business seats en skyboxen stromen weer vol. Hoe zorgt u er als sponsor voor dat de btw-aftrek op deze uitgaven correct en optimaal is?

Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld over de toepassing van het besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) met betrekking tot business seats. Op basis van deze uitspraak is aftrek alleen mogelijk indien een duidelijke administratie wordt bijgehouden. Zorg dus dat u op de juiste wijze documenteert.

Uitspraak Hoge Raad

Een ondernemer huurde, met het oog zakelijke relaties te onderhouden, zitplaatsen in een business room. De zitplaatsen werden gebruikt door twee werknemers en (potentiele) zakenrelaties. De ondernemer had, omdat hij dit zakelijke uitgaven vindt, alle btw in aftrek gebracht. Volgens de inspecteur was er geen recht op aftrek van btw. De inspecteur stelde dat de business seats als gift dan wel personeelsvoorziening in de zin van het BUA moeten worden aangemerkt. De Hoge Raad gaf aan dat de inspecteur in principe aannemelijk moet maken dat de aftrek van btw op grond van het BUA moet worden uitgesloten. Op het moment dat de inspecteur het aftrekrecht ter discussie stelt, zal deze informatie opvragen. De ondernemer had echter niet vastgelegd welke zakenrelaties van de zitplaatsen gebruik hebben gemaakt. Hierdoor verloor de ondernemer het aftrekrecht.

De Hoge Raad gaf voorts aan dat bij het verstrekken van de business seats aan personeel, voor het bijwonen van een recreatief evenement als een voetbalwedstrijd, het vermoeden gerechtvaardigd is dat hiermee privédoeleinden worden gediend. Echter zijn er situaties denkbaar waarbij de zakelijkheid overheerst, waaronder bijvoorbeeld het bezoeken van een wedstrijd in het gezelschap van zakenrelaties omdat het bedrijfsbelang dit vereist. De ondernemer dient aannemelijk te maken dat het bedrijfsbelang voorop stond, bijvoorbeeld door te administreren dat het evenement met (potentiele) zakenrelaties werd bezocht.

Conclusie

Ook uit deze uitspraak blijkt wederom dat een goede vastlegging van het gebruik van business seats en skyboxen het verschil kan maken. Is de administratie incompleet of onvolledig dan staat u bij voorbaat met 1-0 achter. Wij adviseren u dan ook om voor elke wedstrijd vast te leggen wat de (zakelijke) achtergrond is van het bezoek en wie de wedstrijd hebben bijgewoond.

Geschreven door:

Belastingadviseur Henk van Assen

Henk van Assen LL.M.

Belastingadviseur en btw specialist