De coronacrisis is voor veel bedrijven zo allesoverheersend dat de ontwikkelingen rond de Brexit een beetje naar de achtergrond zijn verdwenen. Een goede voorbereiding blijft echter noodzakelijk, zeker nu er op 31 december 2020 definitief een einde komt aan de overgangsperiode waarin voor het VK nog de EU-regels en -wetten gelden. Wij zetten in dit artikel voor u uiteen waar u rekening mee moet houden en hoe u zich kunt voorbereiden.

Wat verandert er na de overgangsperiode?

Na de overgangsperiode komen er veranderingen, met of zonder akkoord over de nieuwe relatie. Als het VK en de Europese Unie geen afspraken met elkaar kunnen maken, dan zullen de Britten de EU verlaten zonder deal en terugvallen op de handelsafspraken van de Wereldhandelsorganisatie, het schadelijkste economische scenario.

Wat kunt u doen om u nu al voor te bereiden op de Brexit?

Hoewel de gevolgen van de Brexit nog altijd niet duidelijk zijn, is het verstandig om uw bedrijf al wel op verschillende zaken voor te bereiden. Hieronder noemen we een aantal dingen waar u nu al rekening mee moet houden:

  • Douaneaangiften worden in alle scenario’s onderdeel van uw invoer van of uitvoer naar het VK.
  • Mogelijk krijgt u te maken met dubbele procedures in het VK en de EU, omdat er niet langer één gezamenlijk traject is. Denk aan aparte aanvragen van markttoelatingen.
  • Importheffingen. De EU en het VK willen dit weliswaar voorkomen, maar het is niet zeker of dit straks gaat lukken.
  • Vervoersafspraken zullen opnieuw moeten worden beoordeeld: wie gaat er bijvoorbeeld invoeren en voor wiens rekening zijn deze kosten en (invoer-)heffingen?
  • Voor de btw-administratie verandert het nodige. Waar u eerst te maken had met de regels voor intracommunautaire regels, is straks mogelijk sprake van in- en uitvoer die gepaard gaan met
  • andere factuur- en aangifteverplichtingen. Dit geldt zowel voor B-2-B als voor B-2-C-transacties. Laat u door ons informeren!
  • Als u vanuit het VK invoert in Nederland, maak dan gebruik van de zogenaamde btw-verleggingsregeling bij invoer. Vraag daarvoor een vergunning aan bij de Belastingdienst.