Wilt u de goede prestaties van uw personeel belonen met een bonus? Met de werkkostenregeling kunt u deze bonus onbelast uitkeren onder bepaalde voorwaarden. Lees hier hoe u slim gebruik maakt van uw vrije ruimte om personeel te belonen!

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling is sinds 1 januari 2015 voor iedere werkgever verplicht. Deze regeling houdt samengevat in dat u 1,2% van de loonsom van uw bedrijf onbelast aan vergoedingen en verstrekkingen mag geven (de vrije ruimte). U mag dit totale bedrag zelf onder werknemers verdelen. Alle vergoedingen en verstrekkingen moeten dus, op een aantal uitdrukkelijk genoemde uitzonderingen na, worden opgeteld. Is de vergoeding die u binnen de vrije ruimte verstrekt hoger dan de toegestane vrije ruimte, dan is het meerdere belast met 80% eindheffing. Deze 80% komt bovenop het bedrag van de vergoeding of verstrekking en moet u als werkgever betalen.

Gebruikelijkheidstoets

U bent vrij om te bepalen welke vergoedingen of verstrekkingen u in de vrije ruimte wilt onderbrengen. Ook bonussen kunnen hier onder vallen. U moet echter wel rekening houden met de gebruikelijkheidstoets. Deze toets houdt in dat vergoedingen of verstrekkingen alleen in de vrije ruimte mogen worden gebracht als de hoogte hiervan tot 30% afwijkt van wat in vergelijkbare gevallen gebruikelijk is. De Belastingdienst moet overigens aannemelijk maken dat er meer dan 30% wordt afgeweken van het gebruikelijke. Wanneer de afwijking 30% of meer is moet dat meerdere als individueel loon worden opgenomen in de administratie.

Bonus onbelast uitkeren via de werkkostenregeling?

De Belastingdienst hanteert als beleid dat bonussen alleen onbelast mogen worden uitgekeerd, zolang de vrije ruimte niet wordt overstegen. Daarboven zijn bonussen volgens dit beleid individueel loon en geen vergoeding. De bonus mag dus volgens de Belastingdienst niet worden belast tegen de 80% eindheffing. Daarnaast neemt de Belastingdienst het standpunt in dat een bonus van maximaal € 200 per maand in ieder geval gebruikelijk is. Alles daarboven mag volgens dit standpunt niet in de vrije ruimte worden ondergebracht en is individueel loon. Of dit een juiste interpretatie is van de wet, is naar onze mening de vraag en onze verwachting is dat deze uitleg van de wet uiteindelijk zal worden voorgelegd aan een rechter.